Program konference Defekty budov 2021

Mezinárodní konference Defekty budov 2021

Letos již potřinácté se 18. listopadu 2021 v Českých Budějovicích bude konat konference Defekty budov. Konferenci pořádá Katedra stavebnictví Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).

Aktuální ročník konference navazuje na sérii předcházejících ročníků. Konference se zaměřuje především na vady, poruchy a následné sanace a rekonstrukce konstrukcí a staveb. Letošní ročník bude specificky opět zaměřen na monitoring a diagnostiku materiálů, konstrukcí a staveb. Po roční odmlce se znovu objeví problematika digitalizace ve stavebnictví. Zazní odborné přednášky, které byly připraveny na loňský rok a z důvodu pandemické situace nezazněly.

Účast na konferenci je zdarma. Podmínkou účasti je registrace na stránkách https://defektybudov.vstecb.cz/prihlaska. Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocena 1 kreditním bodem. Drobné občerstvení v průběhu konference zajištěno.

Konference představuje možnost prezentovat nové pokroky a výsledky výzkumu v celém průřezovém spektru oboru stavebnictví v úzké návaznosti na digitalizaci, SMART a GREEN technologie (BIM, digitální dvojče, energetická a environmentální efektivnost, udržitelnost, …). Konference propojuje teoretické složky vědy a výzkumu s poznatky praxe. Hlavním cílem konference je prezentace výsledků vědeckých výzkumů a praktického řešení v oblasti stavebnictví a architektury s přihlédnutím k principům šetrným k životnímu prostředí.

Odborným garantem konference je prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc. Hlavním mediálním partnerem je časopis Střechy-Fasády-Izolace. Dalšími mediálními partnery jsou časopis Materiály pro stavbu, Konstrukce a internetové portály iMaterialy.cz a Izolace.cz.

Hlavní program konference zaměřený na monitoring a diagnostiku materiálů, konstrukcí a staveb v návaznosti na digitalizaci ve stavebnictví bude členěn do 3 tematických bloků:

  • Statika a dynamika budov.
  • Stavební materiály.
  • Navrhování budov.

Cílovou skupinou konference jsou projektanti, pracovníci realizačních firem, ale také akademičtí pracovníci a studenti. Jednacím jazykem konference je čeština, slovenština. Jednotlivé konferenční příspěvky budou dostupné na stránkách konference. Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Místo konání: areál VŠTE, Okružní 10, 370 01 České Budějovice

Bližší informace ke konferenci lze průběžně sledovat na stránkách konference http://defektybudov.vstecb.cz/.