Letos již podesáté se 29. – 30. listopadu 2018 v Českých Budějovicích sejde vědecká a odborná veřejnost na mezinárodní odborné konferenci Defekty budov.  Konferenci pořádá Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích – Katedra stavebnictví ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).

Aktuální ročník konference navazuje na sérii předcházejících ročníků konference, zaměřující se především na vady, poruchy a následné sanace a rekonstrukce konstrukcí a budov. Letošní ročník konference, na základě ohlasů loňské konference, mimo jiné nabízí speciální sekci zaměřenou na BIM, tedy informační modelování budov, ve fázi návrhu, výstavby a také provozu budov.

Konference představuje možnost prezentovat nové pokroky a výsledky výzkumu v celém průřezovém spektru oboru stavebnictví. Konference propojuje teoretické složky vědy a výzkumu s poznatky praxe. Hlavním cílem konference je prezentace výsledků vědeckých výzkumů a praktického řešení v oblasti stavebnictví a architektury s přihlédnutím k principům trvale udržitelného rozvoje.

Odborným garantem konference je prof. Ing. Ingrid Juhasová Šenitková, CSc.  Hlavním mediálním partnerem konference se stal časopis Střechy-Fasády-Izolace. Program jubilejní desáté „Výroční konference“ je rozdělen do 3 bloků ve dvou dnech. Konference je zaměřená na diagnostiku a analýzu poruch a defektů budov.

Hlavními tématy budou:

  • BIM ve stavebnictví
  • Analýza stavebních konstrukcí
  • Stavební materiály

Účast na konferenci potvrdili nejen akademičtí pracovníci z domácí VŠTE, ale i z ČVUT Praha, VUT Brno a STU Bratislava a také četní odborníci z praxe. Můžeme se těšit na přednášky z expertní kanceláře Awal a zástupců společností Baumit, spol. s r. o., Betonpres, a. s., holdingu Dek, a. s., Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG, Heluz cihlářský průmysl, v. o. s., Metrostav, a. s., Topwet, s. r. o., a Wienerberger cihlářský průmysl. Program konference přislíbil obohatit svým vystoupením znalec v oboru stavebnictví doc. Ing. Jan Masopust, CSc., přední český odborník v oblasti zakládání staveb.

Cílovou skupinou konference jsou projektanti, pracovníci realizačních firem, ale také studenti. Jednacím jazykem konference je čeština, slovenština a angličtina. Ke konferenci bude vydáno CD obsahující přednesené příspěvky. Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Bližší informace ke konferenci lze průběžně sledovat na stránkách konference defektybudov.vstecb.cz

10. mezinárodní vědecká konference Defekty Budov 2018
10. mezinárodní vědecká konference Defekty Budov 2018