Analysis of the Causes of Inadequate Building Airtightness

Druh (Literární forma): PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Poddruh výsledku: Příspěvek z mezinárodní akce
Titul (v originále): Analysis of the Causes of Inadequate Building Airtighntess
Rok publikace: 2014
Autor: Michal Kraus a Darja Kubečková
Název zdroje: CER Comparative European Research 2014 : proceedings, research track of the 2nd Biannual CER Comparative European Research Conference : International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries : October 27-31, 2014, London
Místo publikace: London
ISBN: 978-0-9928772-2-4
Vydavatel: Sciemcee Publishing
Strany: 65-68
Abstrakt česky: Předmětem článku je popis a analýza determinačních faktorů, které významně ovlivňují vzduchotěsnost energeticky efektivních budov. Kvalitně provedená vzduchotěsná obálka budovy kromě nízké spotřeby energie také minimalizuje riziko poškození konstrukce způsobené šířením tepla a vodní páry. Cílem příspěvku je definovat a analyzovat relevantní faktory, které ovlivňují vzduchotěsnost budov s využitím analytických nástrojů. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost determinovaným faktorům v celém procesu od návrhu až po závěrečnou kontrolu vzduchotěsné vrstvy obálky budovy.
Abstrakt anglicky: The subject of the paper is a description and analysis of the determinative factors affecting the airtightness of energy-efficient buildings. The quality of airtight building envelope except for low energy consumption also minimizes the risk of damage to the structure associated with the spread of the heat and water vapor in the structure. The objective is to define and analyze relevant factors influencing the airtightness of buildings using analytical methods. It is necessary to pay attention to the determinative factors in whole process of building of airtightness. Carefully and thoroughly conducted analysis provides information and recommendations for improving the quality and limitations of errors.
Rozsah: 4
Kód oboru: JN – Stavebnictví
Klíčová slova česky: Energetická výkonnost, vzduchotěsnost, průvzdušnost, energetická výkonnost
Klíčová slova anglicky: Energy efficient buildings, airtightness, air permeability, energy performance
Jazyk (originál): angličtina (eng)
Titul česky: Analýza příčin nedostatečné vzduchotěsnosti budov
Titul anglicky: Analysis of the Causes of Inadequate Building Airtighntess
Datum konání: 31. 10. 2014
Financování: SP2014/18
Plný text díla: www.sciemcee.org