Analysis of the Degradation of External Plasters in the Buildings with ETICS

Druh (Literární forma): PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Poddruh výsledku: Příspěvek z mezinárodní akce
Titul (v originále): Analysis of the Degradation of External Plasters in the Buildings with ETICS
Rok publikace: 2014
Autor: Veronika Kučeriková, Michal Kraus  a Darja Kubečková
Název zdroje: Advanced Materials Research. Volume 1041
Místo publikace: Zürich
ISBN: 978-3-03835-280-8
Vydavatel: Trans Tech Publications
Strany: 15-18
Abstrakt česky: Vnější omítky v současné době tvoří nejčastější finální vrstvu budov. Charakteristické technologické a chemické vlastnosti omítek chrání budovu před povětrnostními vlivy a teplotními extrémy. Kvalita omítek je dána jejich životností, která primárně závisí na základním materiálu, kvalitě a pórovitosti podkladu, teplotě při aplikaci, koncentraci CO2 a vlhkosti ve vnějším prostředí. Článek se zabývá analýzou příčin degradace a možnosti sanací u budov opatřených systémem ETICS.
Abstrakt anglicky: The external plaster are currently the most common finish coat of buildings. The characteristic technological and chemical properties of plasters protect supporting structure against weather and temperature extremes. Quality of plaster is determined by its durability, which depends primarily on the quality of raw materials, the quality and porosity of the substrate, the temperature during application, concentration of carbon dioxide and humidity of the ambient air. The paper deals with the analysis of the causes of degradation and the possibilities of remediation of biotic attack of plasters buildings with External Thermal Insulation Composite System (ETICS).
Rozsah: 4
Kód oboru: JN – Stavebnictví
Klíčová slova česky: Biotické napadení, degradace, omítky, ETICS,; řasy, houby, fasáda
Klíčová slova anglicky: Biotic Attack, Degradation, Plasters, ETICS, Algae, Fungi, Facade
Jazyk (originál): angličtina (eng)
Titul česky: Analýza degradace vnějších omítek na domech opatřených ETICS
Titul anglicky: Analysis of the Degradation of External Plasters in the Buildings with ETICS
Datum konání: 18. 09. 2014
Financování: