Analýza závislosti vzduchotěsnosti budovy na konstrukčním systému

Druh (Literární forma): ČLÁNEK
Poddruh výsledku: Článek domácí
Titul (v originále): Analýza závislosti vzduchotěsnosti budovy na konstrukčním systému
Rok publikace: 2012
Autor: Michal Kraus a Darja Kubečková
Název zdroje: Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební, č. 1
Místo publikace: Ostrava
ISSN: 1213-1962
Vydavatel: VŠB TU Ostrava
Strany: 93-102
Abstrakt česky: Příspěvek se zabývá analýzou vzduchotěsnosti budov jednotlivých konstrukčních systémů. Pomocí statistického šetření analýzy rozptylu (ANOVA) je zkoumána závislost konstrukčního systému (lehká, masivní nebo kombinovaná konstrukce) na vzduchotěsnosti budovy. Výpočet analýzy rozptylu má přijmout či zamítnout hypotézu, zda volba konstrukčního systému má vliv na celkovou intenzitu výměny vzduchu n50.
Abstrakt anglicky: The paper deals with analysis of building airtightness depending on construction system. The dependence airtightness of buildings on construction system (light, heavy and combined construction system) is examined using by analysis of variance (ANOVA). Analysis of variance has to accept or reject the hypothesis that the choice of construction system has an impact on the airtightness of buildings.
Rozsah: 12
Kód oboru: JN – Stavebnictví
Klíčová slova česky: Vzduchotěsnost, Blower Door test, konstrukční systém, analýza rozptylu, ANOVA
Klíčová slova anglicky: Airtightness, Blower Door test, construction system, analysis of variance, ANOVA
Jazyk (originál): čeština (cze)
Titul česky: Analýza závislosti vzduchotěsnosti budovy na konstrukčním systému
Titul anglicky: Analysis of Building Airtightness Depending on Contruction System
Datum konání: 28.07.2012
Financování: S – SP2012/31