Biotic attack in claddings of prefabricated buildings

Druh (Literární forma): PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Poddruh výsledku: Příspěvek z mezinárodní akce
Titul (v originále): Biotic attack in claddings of prefabricated buildings
Rok publikace: 2013
Autor: Darja Kubečková, Vlastimil Matějka, Michal Kraus, Markéta Černá, Jana Kukutschová a Libor Žídek
Název zdroje: Applied Mechanics and Materials. Volume 372
Místo publikace: Enfield, New Hampshire
ISBN: 978-3-03785-797-7
Vydavatel: Trans Tech Publications
Strany: 189-194
Abstrakt česky: Problematika biotického napadení fasád panelových budov nabývá významu zejména s ohledem na stále zvyšující se požadavky a nároky z oblasti tepelné techniky a energetiky. V posledních dvaceti letech se zvýšily požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových stěn, zvětšuje se tloušťka tepelného izolantu, dodatečným kontaktním zateplením dochází ke změnám panelových stěn na konstrukce obvodové vícevrstvé. V posledních letech se u obvodových plášťů panelových budov projevuje nežádoucí vedlejší efekt ve formě lokálního i celoplošného napadení fasády biotickými organismy. Je zřejmé, že problematika biotického napadení obvodových plášťů panelových budov úzce souvisí se stavebně fyzikálními aspekty a nelze vyloučit ani vliv lokality a okolního prostředí. Příspěvek si klade za cíl definovat faktory, které přispívají k biotickému napadení obvodových plášťů panelových budov.
Abstrakt anglicky: Problems biotic attack facades of prefabricated buildings takes particular with regard to given increasing demands and requirements of thermal technique and energy. In the last twenty years, increased demands on thermal properties of exterior walls, increasing the thickness of thermal insulation, additional insulation contact changes prefabricated walls on multilayer circuit design, but at the same time claddings prefab evident adverse side effects in the form of color change in outer surface rendering locally and globally. In this paper are discussed laboratory tests on the sample confirmed the presence of external plaster façade panel biotic attach building, which is equipped with additional contact system
Rozsah: 4
Kód oboru: JN – Stavebnictví
Klíčová slova česky: Biotické napadení, obvodové plášť, panelové budovy
Klíčová slova anglicky: Biotic; attack, claddings, prefabricated, buildings
Jazyk (originál): angličtina (eng)
Titul česky: Biotické napadení obvodových plášťů panelových budov
Titul anglicky: Biotic attack in claddings of prefabricated buildings
Datum konání: 17.05.2013
Financování: