CZ.1.07/2.3.00/20.0013 | Mladí výzkumníci | Pozemní stavitelství

Hlavním cílem projektu, známého také pod názvem MLADÍ VÝZKUMNÍCI, je podpořit a motivovat mladé akademické pracovníky a studenty v jejich vědecké činnosti prostřednictvím nového vybavení, finančních prostředků, možnosti účastnit se zahraničních a tuzemských konferencí a dalších podobných akcí. Účelem projektu je přitáhnout a začlenit nové vědecké pracovníky z řad studentů magisterského a doktorského studia do jednotlivých výzkumných skupin. Těžištěm projektu je vznik a následná podpora činnosti 11 výzkumných skupin, které povede akademický pracovník z Fakulty stavební a vybraný zahraniční odborník.

Výzkumná skupina Pozemního stavitelství se zaměřuje na problematiku energeticky efektivních budov. Mezi dílčí úkoly spadá problematika akustiky stavebních konstrukcí, a to zejména s vazbou na dřevěné budovy a konstrukční prvky na bázi dřeva. Do této kategorie spadají vícepodlažní dřevostavby. Kategorie těchto staveb nabízí širokou oblast výzkumu z pohledu energetiky, akustiky, statiky (tuhost konstrukce) a požární odolnosti. Jednou z možností jak vylepšit některé vlastnosti vícepodlažních dřevostaveb je použití dřevo – betonových spřažených konstrukcí.

Oblasti výzkumu:

  • Energeticky efektivní budovy.
  • Stavebně energetická a provozní koncepce budov.
  • Integrovaný návrh budov (budovy nové i budovy určené k rekonstrukcím, se zřetelem na problematiku industriálního území).