Konference Defekty budov 2021 propojila vědecké poznatky s praxí

Projektantům, stavařům, akademickým pracovníkům a studentům byla určena odborná konference Defekty budov, pořádaná českobudějovickou Vysokou školou technickou a ekonomickou a její Katedrou stavebnictví. Třináctý ročník se konal 18. listopadu v kampusu VŠTE na Okružní. Z důvodu přetrvávající nepříznivé epidemiologické situace v souvislosti s COVID-19 se konference uskutečnila hybridní on-line formou za účasti 62 posluchačů. Většina přednášejících a posluchačů volila online formu účasti. Hlavním cílem konference byla prezentace výsledků vědeckých výzkumů a praktického řešení v oblasti stavebnictví a architektury s přihlédnutím k principům šetrným k životnímu prostředí. 13. ročník konference, na jehož přípravě se podílela také Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) byl specificky zaměřen na monitoring a diagnostiku materiálů, konstrukcí a staveb. Po krátké odmlce se znovu objevila problematika digitalizace ve stavebnictví a BIM. Program konference byl rozdělen do třech bloků.  První se věnoval diagnostice vlhkosti a termodiagnostika, druhý BIM a požární bezpečnost staveb a třetí Diagnostice obecně. Každý blok vždy uváděla dvojice moderátorů, kdy jeden z moderátorů byl přítomný v sále a druhý online. Jednotlivé příspěvky jsou ke stažení ze stránek konference.