Diagnostics of Current Developments in the Field of Building Airtightness

Druh (Literární forma): PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Poddruh výsledku: Příspěvek z mezinárodní akce
Titul (v originále): Diagnostics of Current Developments in the Field of Building Airtightness
Rok publikace: 2014
Autor: Michal Kraus a Darja Kubečková
Název zdroje: Applied Mechanics and Materials. Volume 501-504
Místo publikace: Durnten-Zurich
ISBN: 978-3-03835-005-7
Vydavatel: Trans Tech Publications
Strany: 2227-2230
Abstrakt česky: Jedním ze základních principů energeticky efektivních budov v souladu s trvale udržitelným rozvojem je dokonale vzduchotěsná obálka budov. Nadměrný únik tepla skrze netěsnosti obálky budovy negativně ovlivňuje energetickou bilanci budov. Cílem příspěvku je charakterizovat a diagnostikovat dosavadní vývoj v oblasti vzduchotěsnosti staveb pomocí statistických a kvalitativních metod. Pomocí vhodných metod a výpočtového aparátu vyvodit závěry – závislosti, definice slabých a silných míst procesu, jejich příčiny a důsledky v oblasti měření vzduchotěsnosti staveb.
Abstrakt anglicky: One of the basic principles of energy efficient buildings in accordance with sustainable development is perfectly airtight building envelope. Oversized heat loss through the building envelope leakage adversely affects the energy balance of buildings. The paper provides diagnostic of the recent developments in airtightness of buildings using qualitative method. The aim of this paper is to draw conclusions – dependences, definitions of weak and strong points of the process, their causes and consequences.
Rozsah: 4
Kód oboru: JN – Stavebnictví
Klíčová slova česky: Vzduchotěsnost, vzduchová neprůvzdušnost, udržitelná výstavba, energetická efektivita, SWOT analýza
Klíčová slova anglicky: Airtightness, air permeability, sustainability, energy performance, SWOT
Jazyk (originál): angličtina (eng)
Titul česky: Diagnostika dosavadního vývoje v oblasti vzduchotěsnosti staveb
Titul anglicky: Diagnostics of Current Developments in the Field of Building Airtightness
Datum konání: 14.12. 2013
Financování:  SP2013/27