Energetická a finanční náročnost budovy s nízkou spotřebou energie

Druh (Literární forma): PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Poddruh výsledku: Příspěvek z domácí akce
Titul (v originále): Energetická a finanční náročnost budovy s nízkou spotřebou energie
Rok publikace: 2012
Autor: Michal Kraus a Darja Kubečková
Název zdroje: Structura 2012 : II. ročník mezinárodní stavební konference : Ostrava, 8.-9.11.2012
Místo publikace: Ostrava
ISBN: 978-80-248-2879-4
Vydavatel: VŠB – Technická univerzita Ostrava
Strany: 45-46
Abstrakt česky: Příspěvek se zabývá komparací energetických zdrojů pro vytápění a přípravu teplé vody v energeticky efektivní budově. Vyhodnocení jednotlivých variant je zaměřeno na spotřebu primární energie a produkci emisí CO2 v porovnání s investičními a provozními náklady. V simulovaném domě jsou uvažovány tři varianty zdrojů energie pro vytápění a ohřev vody – plynový kotel v kombinaci s elektrickou energií, kotel na dřevěné pelety a tepelné čerpadlo.
Abstrakt anglicky: This paper deals with the comparison of energy sources for heating and domestic hot water in the selected energy-efficient house. The evaluation is focused on the primary energy consumption and CO2 emissions, compared with the investment and operating costs. The three variants of energy sources for heating and domestic hot water are assessed gas-boiler in combination with electrical energy, wood pellet boiler and heat pump.
Rozsah: 2
Kód oboru: JN – Stavebnictví
Klíčová slova česky: Energeticky efektivní budovy, pasivní dům, energetická náročnost, provozní náklady
Klíčová slova anglicky: Energy efficient buildings, energy passive house, energy performance, operating costs
Jazyk (originál): čeština (cze)
Titul česky: Energetická a finanční náročnost budovy s nízkou spotřebou energie
Titul anglicky: Energy and financial performance of low-energy building
Datum konání: 8.11.2012
Financování: P – EE2.3.20.0013