Influence of Building Materials on Building Airtightness

Druh (Literární forma): PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Poddruh výsledku: Příspěvek z mezinárodní akce
Titul (v originále): Influence of Building Materials on Building Airtightness
Rok publikace: 2013
Autor: Michal Kraus, Markéta Černá, Barbora Hrubá, Barbora Součková a Darja Kubečková
Název zdroje: Applied Mechanics and Materials. Volume 372
Místo publikace: Enfield, New Hampshire
ISBN: 978-3-03785-797-7
Vydavatel: Trans Tech Publications
Strany: 195-198
Abstrakt česky: Cílem příspěvku je potvrzení či vyloučení hypotézy [1], zda konstrukční typ budovy a stavební materiály mají statisticky významný vliv na výslednou vzduchotěsnost budovy. V příspěvku je provedeno neparametrické testování pomocí Kruskal Wallisova testu. V příspěvku [1] bylo provedeno parametrické testování pomocí jedno-faktorové analýzy rozptylu (ANOVA), kde byla zamítnuta hypotéza, že konstrukční systém ovlivňuje výslednou vzduchotěsnost obálky budovy.
Abstrakt anglicky: The aim of the contribution is to confirm or rule, by using non-parametric Kruskal Wallis test, the hypothesis published [1] that the construction type and building materials have not statistically relevant effect on the final building airtightness. For non-parametric test is used the same sample as in [1], where the impact of construction type on the airtightness is refused by using parametric test – one way analysis of variance (ANOVA).
Rozsah: 4
Kód oboru: JN – Stavebnictví
Klíčová slova česky: Vzduchotěsnost, neprůvzdušnost, blower door test, stavební materiály
Klíčová slova anglicky: Airtightness, air permeability, blower door test construction, building materials
Jazyk (originál): angličtina (eng)
Titul česky: Vliv stavebních materiálů na vzduchotěsnost budovy
Titul anglicky: Influence of Building Materials on Building Airtightness
Datum konání: 17.05.2013
Financování:  SP2013/27