Dne 11. 5. 2011 jsem s kolegy z Fakulty stavební, VŠB – TU Ostrava provedli měření průvzdušnosti metodou tlakového spádu – Blower Door Test na dřevostavbě postavené v energeticky pasivním standardu. Energeticky pasivní objekt je lokalizován na svahu v obci Nový Hrozenkov. Objekt je navržen jako dvoupodlažní dřevostavba. Prostory mezi nosnou konstrukcí jsou vyplněny foukanou polyuretanovou pěnou Icynene.

Výsledná hodnota celkové intenzity výměny vzduchu n50 byla změřena 0,541/h , což splňuje normové požadavky pro energeticky pasivní standard (maximální povolená hodnota je 0,60 1/h).

Bloower Door Test pasivního domu Nový Hrozenkov
Bloower Door Test pasivního domu Nový Hrozenkov
Bloower Door Test pasivního domu Nový Hrozenkov
Bloower Door Test pasivního domu Nový Hrozenkov
Bloower Door Test pasivního domu Nový Hrozenkov
Bloower Door Test pasivního domu Nový Hrozenkov
Bloower Door Test pasivního domu Nový Hrozenkov