Měření průvzdušnosti – Bloower Door Test

Dne 11. 5. 2011 jsem s kolegy z Fakulty stavební, VŠB – TU Ostrava provedli měření průvzdušnosti metodou tlakového spádu – Blower Door Test na dřevostavbě postavené v energeticky pasivním standardu. Energeticky pasivní objekt je lokalizován na svahu v obci Nový Hrozenkov. Objekt je navržen jako dvoupodlažní dřevostavba. Prostory mezi nosnou konstrukcí jsou vyplněny foukanou polyuretanovou pěnou Icynene.

Výsledná hodnota celkové intenzity výměny vzduchu n50 byla změřena 0,54 1/h , což splňuje normové požadavky pro energeticky pasivní standard (maximální povolená hodnota je 0,60 1/h).