Modularita v energeticko efektivní výstavbě

Druh (Literární forma): PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Poddruh výsledku: Příspěvek z domácí akce
Titul (v originále): Modularita v energeticko efektivní výstavbě
Rok publikace: 2013
Autor: Michal Kraus
Název zdroje: MMK 2013 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : [9.-13. prosince 2013, Hradec Králové]
Místo publikace: Hradec Králové
ISBN: 978-80-87952-00-9
Vydavatel: MAGNANIMITAS
Strany: CD
Abstrakt česky: Modulární výstavba reprezentuje proces, kdy samotný objekt je vyroben ve výrobně mimo vlastní staveniště za použití stejných stavebních materiálů a za splnění stejných standardů jako u konvenční výstavby. Modulární domy představují vysoce účinné řešení, jejichž hlavní výhodou je především nízká časová náročnost, téměř suchá výstavba, snadná a rychlá mobilita, montáž a demontáž. Využití modulární konstrukce je vhodné jak pro bytové, tak pro komerční a průmyslové objekty.
Abstrakt anglicky: Modular buildings are built in sections or modules in a factory. Finished prefabricated modules are transported to building site. They are placed on a prepared foundation and joined. The modular buildings have the same requirements as traditional conventional construction. Modular houses highly provide effective solution. The main advantage is the low time demand, almost dry construction, easy and fast mobility, assembly and disassembly. The use of modular structure is suitable for residential and commercial and industrial buildings.
Rozsah: 6
Kód oboru: JN – Stavebnictví
Klíčová slova česky: Modularita, modulární dům, energeticky efektivní výstavba, udržitelný rozvoj
Klíčová slova anglicky: Modularity, modular house, energy efficient building, sustainable development
Jazyk (originál): čeština (cze)
Titul česky: Modularita v energeticko efektivní výstavbě
Titul anglicky: Modularity in the Energy Efficient Buidlings
Datum konání: 13. 12. 2013
Financování: SP2013/27