Předchozí kapitola Obsah Další kapitola

Obsah

Povinná literatura

 • Evropská Unie. Směrnice Evropského parlamentu a rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov. In Úřední věstník Evropské Unie. 2010, 153, 2002/31/EU.
 • Česká republika. Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů. 2000
 • Česká republika. Vyhláška č. 78/2013 ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov. In: Sbírka zákonů. 2013, č. 78.
 • ČSN 73 0540-2, Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha, 2011, p. 1-56.
 • TYWONIAK, Jan. Nízkoenergetické domy : principy a příklady. In Stavitel. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 193 s. Stavitel. ISBN 80-247-1101-X.
 • TYWONIAK, Jan. Nízkoenergetické domy 2 : principy a příklady. In Stavitel. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 193 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-2061-6.
 • TYWONIAK, Jan. Nízkoenergetické domy 3 : nulové, pasivní a další. In Stavitel. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 195 s. Stavitel. ISBN978-80-247-3832-1.

Doporučená literatura

 • BÁRTA, Jan a Juraj HAZUCHAPasivní domy. 2007. vyd. Brno: Centrum pasivního domu, 2013. ISBN 978-80-254-0126-2.
 • PETRTYL, Zdeněk a Roman ŠUBRTModerní okna. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s.r.o., 2012. 136 s. ISBN 978-80-247-4286-1
 • SMOLA, Josef. Stavba a užívání nízkoenergetických a pasivních domů. In Stavitel. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 352 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-2995-4.
 • ŠUBRT, Roman, Martin ŠKOPEK, Pavlína CHARVÁTOVÁ, Jan KURC, Bjorn KIERULF, Juraj HAZUCHA, Jiří ČECH, Aleš BROTÁNEK a Rostislav KUBÍČEKTepelné mosty : pro nízkoenergetické a pasivní domy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 222 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-4059-1.
 • ŠUBRT, Roman, Pavlína ZVÁNOVCOVÁ a Martin ŠKOPEKKatalog tepelných mostů.České Budějovice: Energy Consulting, 2008. 232 s. ISBN 978-80-254-2715-6.
 • NOVÁK, Jiří. Vzduchotěsnost obvodových plášťů budov. In Stavitel. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 203 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-1953-5

Úvod

Cílem předmětu je získat poznatky o nízkoenergetických a pasivních budovách, zvládnout základy jejich koncepčního návrhu a zásady jejich energetického a environmentálního hodnocení. Předmět seznámí studenty s materiály, stavebními konstrukcemi a systémy technického zařízení budov pro nízkoenergetické a pasivní budovy …

Předchozí kapitola Obsah Další kapitola