Nízkoenergetické a pasivní stavby | NPS | LS 2018

Cílem předmětu je získat poznatky o nízkoenergetických a pasivních budovách, zvládnout základy jejich koncepčního návrhu a zásady jejich energetického a environmentálního hodnocení. Předmět seznámí studenty s materiály, stavebními konstrukcemi a systémy technického zařízení budov pro nízkoenergetické a pasivní budovy …

 • Předpoklady (prekvizity)
  • Zvládnutí předmětu Stavební fyzika a Technická zařízení budov
 • Hodnocení cvičení (0 – 30 bodů)
 • Písemná zkouška (0 – 70 bodů)
  • Písemná zkouška z celé obsahové náplně předmětu (přednášky)
 • Hodnocení

A (100 – 90), B (89,99 – 84), C (83,99 – 77), D (76,99 – 73) E (72,99 – 70), FX (69,99-30), F (29,99-0)

Nízkoenergetické a pasivní stavby | NPS | Přednášky | LS 2018

Harmonogram přednášek

 • Přednáška č. 1 a 2 (19. 2. 2018):
  • Obsah, požadavky, úvod
  • Legislativa (EU a ČR), trvale udržitelný rozvoj, zelená architektura / Podklady ke stažení (Aktualizace 19. 2. 2018)
  • Úvodní video „Vaříme pasivní dům“
 • Přednáška č. 3 a 4  (5. 3. 2018):
  • Požadavky na tepelnou ochranu budov dle ČSN 73 0540-2 (2011) / Podklady ke stažení (Aktualizace 4. 3. 2018)
  • Energetická bilance a kategorie budov s nízkou spotřebou energie / Podklady ke stažení (Aktualizace 4. 3. 2018)
 • Přednáška č. 5 a 6 (19. 3. 2018):
  • Koncepce navrhování nízkoenergetických a pasivních budov / Podklady ke stažení (Aktualizace 18. 3. 2018)
  • Stavební řešení nízkoenergetických a pasivních budov / Podklady ke stažení (Aktualizace 18. 3. 2018)
 • Přednáška č. 7 a 8  (16. 4. 2018) :
  • Vzduchotěsnost obvodových konstrukcí / Podklady ke stažení (Aktualizace 12. 4. 2018)
  • Technické soustavy v energeticky efektivních budovách / Podklady ke stažení (Aktualizace 12. 4. 2018)
 • Přednáška č. 9 a 10  (30. 4. 2018):
  • Závěrečné shrnuté a trendy vývoje do budoucna
  • Environmentální hodnocení budov (LEED, BREEAM, SBTOOL CZ) / Podklady ke stažení (Aktualizace 12. 4. 2018)

Nízkoenergetické a pasivní stavby | NPS | LS 2018 KOMBI

Vypracování, odevzdání a obhajoba semestrálního projektu: „Návrh a energetická bilance budovy s nízkou energetickou náročností“ je nutnou podmínkou pro absolvování cvičení předmětu Nízkoenergetické a pasivní domy.

Studijní materiály:

 • Základní tepelně technické posouzení skladby stavební konstrukce (TEPLO)
 • Komplexní hodnocení energetické náročnosti budovy (ENERGIE) dle TNI 73 0329

Povinná struktura semestrálního projektu

 1. Titulní strana semestrálního projektu
 2. Úvod
 3. Architektonicko – stavební řešení
 4. Stavební konstrukce
 5. Technická zařízení budovy
 6. Energetická bilance
 7. Závěr a doporučení
 8. Přílohy (Tepelně – technické posouzení, výkresová dokumentace ve formě studie)

Poklady ke stažení

 • Ukázka semestrálního projektu „Návrh a energetická bilance budovy s nízkou energetickou náročností“
 • Výsledná tabulka hodnocení (Možno využít do závěru)
 • Ukázka vyhodnocení dle TNI 73 0329 (ENERGIE) (Povinná součást semestrálního projektu !!