Cílem předmětu je získat poznatky o nízkoenergetických a pasivních budovách, zvládnout základy jejich koncepčního návrhu a zásady jejich energetického a environmentálního hodnocení. Předmět seznámí studenty s materiály, stavebními konstrukcemi a systémy technického zařízení budov pro nízkoenergetické a pasivní budovy …

 • Předpoklady (prekvizity)
  • Zvládnutí předmětu Stavební fyzika a Technická zařízení budov
 • Hodnocení cvičení (0 – 30 bodů)
 • Písemná zkouška (0 – 70 bodů)
  • Písemná zkouška z celé obsahové náplně předmětu (přednášky)
 • Hodnocení

A (100 – 90), B (89,99 – 84), C (83,99 – 77), D (76,99 – 73) E (72,99 – 70), FX (69,99-30), F (29,99-0)

VŠTE |  Nízkoenergetické a pasivní stavby | NPS | Přednášky | LS 2020

Harmonogram přednášek

 • Přednáška č. 1 a 2:
  • Obsah, požadavky, úvod
  • Legislativa (EU a ČR), trvale udržitelný rozvoj, zelená architektura / Podklady ke stažení
  • Úvodní video „Vaříme pasivní dům“
 • Přednáška č. 3 a 4:
 • Přednáška č. 5 a 6:
 • Přednáška č. 7 a 8:
 • Přednáška č. 9 a 10 :
  • Závěrečné shrnuté a trendy vývoje do budoucna
  • Environmentální hodnocení budov (LEED, BREEAM, SBTOOL CZ) / Podklady ke stažení
 • Přednáška č. 11 a 12 :
  • Opakování a cvičný závěrečný test

VŠTE | Nízkoenergetické a pasivní stavby | NPS | LS 2020 KOMBI

Vypracování, odevzdání a obhajoba semestrálního projektu: „Návrh a energetická bilance budovy s nízkou energetickou náročností“ je nutnou podmínkou pro absolvování cvičení předmětu Nízkoenergetické a pasivní domy.

Studijní materiály:

Povinná struktura semestrálního projektu

 1. Titulní strana semestrálního projektu
 2. Úvod
 3. Architektonicko – stavební řešení
 4. Stavební konstrukce
 5. Technická zařízení budovy
 6. Energetická bilance
 7. Závěr a doporučení
 8. Přílohy (Tepelně – technické posouzení, výkresová dokumentace ve formě studie)

Poklady ke stažení