VŠTE | Nízkoenergetické a pasivní stavby | NPS | LS 2021

Cílem předmětu je získat poznatky o nízkoenergetických a pasivních budovách, zvládnout základy jejich koncepčního návrhu a zásady jejich energetického a environmentálního hodnocení. Předmět seznámí studenty s materiály, stavebními konstrukcemi a systémy technického zařízení budov pro nízkoenergetické a pasivní budovy …

 • Předpoklady (prekvizity)
  • Zvládnutí předmětu Stavební fyzika Technická zařízení budov
 • Hodnocení cvičení (0 – 30 bodů)
 • Písemná zkouška (0 – 70 bodů)
  • Písemná zkouška z celé obsahové náplně předmětu (přednášky)
 • Hodnocení
  • (100 – 90), (89,99 – 84), (83,99 – 77), (76,99 – 73) (72,99 – 70), FX (69,99-30), (29,99-0)
VŠTE |  Nízkoenergetické a pasivní stavby | NPS | LS 2021 | Přednášky
 • Přednáška č. 1 a 2
  • Obsah, požadavky, úvod
  • Legislativa (EU a ČR), trvale udržitelný rozvoj, zelená architektura / Podklady ke stažení
  • Úvodní video „Vaříme pasivní dům“ 
 • Přednáška č. 3 a 4
 • Přednáška č. 5 a 6
 • Přednáška č. 7 a 8
 • Přednáška č. 9 a 10 
 • Přednáška č. 11 a 12 
  • Závěrečné shrnuté a trendy vývoje do budoucna
  • Environmentální hodnocení budov (LEED, BREEAM, SBTOOL CZ) / Podklady ke stažení 
 • Přednáška č. 13 a 14 
  • Opakování a cvičný závěrečný test
VŠTE | Nízkoenergetické a pasivní stavby | NPS | LS 2021 | KOMBI

Vypracování, odevzdání a obhajoba semestrálního projektu: „Návrh a energetická bilance budovy s nízkou energetickou náročností“ je nutnou podmínkou pro absolvování cvičení předmětu Nízkoenergetické a pasivní domy.

Studijní materiály:

 1. Obecné pokyny ke stažení
 2. Studentská (omezená) verze TEPLO 2017 EDU a ENERGIE 2020 EDU na https://kps.fsv.cvut.cz

Povinná struktura semestrálního projektu

 1. Titulní strana semestrálního projektu
 2. Úvod
 3. Architektonicko – stavební řešení
 4. Stavební konstrukce
 5. Technická zařízení budovy
 6. Energetická bilance
 7. Závěr a doporučení
 8. Přílohy (Tepelně – technické posouzení, výkresová dokumentace ve formě studie)

Poklady ke stažení