Participace Ph.D. studentů ve vědě a výzkumu

Druh (Literární forma): PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Poddruh výsledku: Příspěvek z mezinárodní akce
Titul (v originále): Participace Ph.D. studentů ve vědě a výzkumu
Rok publikace: 2013
Autor: Michal Kraus. Barbora Hurbá, Jiří Winkler a Darja Kubečková
Název zdroje: 37. vědecká mezinárodní konference ústavů a kateder pozemního stavitelství Ostrava 2013 : téma: „Nejnovější poznatky v oboru pozemního stavitelství“ : Ostrava 3.-6. září 2013
Místo publikace: Ostrava
ISBN: 978-80-248-3127-5
Vydavatel: VŠB – Technická univerzita Ostrava
Strany: 29-32
Abstrakt česky: Výzkumná skupina pozemního stavitelství se v rámci projektu Mladí výzkumníci zaměřuje na problematiku energeticky efektivních budov s ohledem na požadavky Evropské Unie a principy udržitelné výstavby. Studenti magisterského a doktorského stupně studia se pod vedením vedoucí skupiny a zahraničního odborníka věnují především problematice vzduchotěsnosti obálky budovy energeticky efektivních budov. Další dílčí výzkumné aktivity v rámci projektu jsou orientovány na akustiku stavebních konstrukcí a problematiku zemědělských staveb.
Abstrakt anglicky: Research group of Civil engineering, in within the project Young Research, focuses on energy-efficient buildings with regard to the requirements of the European Union and the principles of sustainable construction. Students of master´s and Ph.D. studies, under the guidance of a group leader and a foreign expert, are primary engaged with airtightness of energy-efficient buildings. Other individual research activities within the project are focused on the acoustics of building structures and problems of agricultural buildings.
Rozsah: 4
Kód oboru: JN – Stavebnictví
Klíčová slova česky: Pozemní stavitelství, energetická náročnost, vzduchotěsnost, akustika stavebních konstrukcí
Klíčová slova anglicky: Civil engineering, energy performance, airtightness, acoustic of building structures
Jazyk (originál): čeština (cze)
Titul česky: Participace Ph.D. studentů ve vědě a výzkumu
Titul anglicky: Participation of Ph.D. students in science and reseach
Datum konání: 3. 9. 2013
Financování: EE2.3.20.0013