Design • Exterier • Architektonická studie

Rodinný dům Lískovec

Pozemek parc. č. 4455/20 je zapsán na LV č. 1042 pro obec Frýdek-Místek, katastrální území Lískovec u Frýdku Místku, u katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, s celkovou výměrou 1009 m2. Pozemek je obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 25 x 40 m. Jde o nezastavěnou parcelu v katastru nemovitostí vedenou jako orná půda. Pozemek je minimálně svažitý s celkovým převýšením cca 1 m. Platným územním plánem je pozemek definován jako plocha bydlení v rodinných domech – venkovská (BV).

Rodinný dům s nízkou spotřebou energie předpokládá dosažení na dotaci z programu Nová zelená úsporám na úrovni B1. Pro hrubou stavbu se předpokládá využití prvků výrobce Porotherm. Na obvodové nosné zdivo budou užity cihelné bloky tl. 300 mm s tepelnou izolací z šedého fasádního polystyrenu tl. 260 mm.

V objektu se předpokládá řízené větrání s rekuperací vzduchu a tepelné čerpadlo typu vzduch-voda. Tepelné čerpadlo je napojeno na systém podlahového vytápění. Odvod odpadního vzduchu se předpokládá z kuchyně, WC, koupelen a šatny. Navržené tepelné čerpadlo by do budoucna mělo zohledňovat možnost připojení dalšího příslušenství, např. ohřev bazénu a solární ohřev, možný taktéž režim chlazení. Doplňkovým záložním zdrojem se nyní předpokládá krb s akumulační obestavbou. Zamezení přehřívání objektu by mělo být zajištěno pomocí venkovních žaluzií na všech okenních otvorech. Jižní strana fasády bude částečně stíněna převislou stropní konstrukcí.

  • ...
  • Lískovec u F-M
  • 2018

Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

  • 173 m2
  • 40 m2
  • 50 m2
  • 111,17 m2
  • 1 (4+kk+kryté stání)
  • 1
  • 2