AMBIS | Pozemní stavitelství| POS | ZS2018 – LS 2019

Poskytnout studentům základní odborné informace o konstrukcích a provádění pozemních staveb. Absolvent předmětu získá všeobecný přehled o nosných a kompletačních konstrukcích, jejich vzájemné interakci a získání přehledu o vztahu konstrukcí a energetické provozní náročnosti objektů pozemních staveb v podmínkách oceňování.

Výstupy z učení:

 • Schopnost definovat základní parametry staveb
 • Schopnost aktivně pracovat s projektovou dokumentací staveb
 • Schopnost specifikovat základní vlastnosti a požadavky na stavební prvky a konstrukce

Stupnice hodnocení

 • 1 výborně (90 – 100 %)
 • 2 velmi dobře (75 – 89 %)
 • 3 dobře (60 – 74 %)
 • 4 nedostatečně (0 – 59 %)

Harmonogram výuky

Teoretická východiska (přednášky)

 1. Úvod, stavební legislativa, projektová dokumentace
 2. Konstrukční systémy a prvky pozemních staveb (Poklad ke stažení ze dne 9. 12. 2018)
 3. Zemní práce, základy a spodní stavba (Poklad ke stažení ze dne 9. 12. 2018)
 4. Svislé konstrukce (Poklad ke stažení ze dne 9. 12. 2018)
 5. Vodorovné konstrukce a předsazené konstrukce (Poklad ke stažení ze dne 9. 12. 2018)
 6. Obvodové pláště a zateplení budov (Poklad ke stažení ze dne 14. 12. 2018)
 7. Energetická náročnost budov
 8. Otvorové výplně
 9. Schodiště a šikmé rampy (Podklad ke stažení ze dne 3. 1. 2019)
 10. Zastřešení budov (Podklad ke stažení ze dne 3. 1. 2019)
 11. Kompletační prvky a konstrukce I
 12. Kompletační prvky a konstrukce II