Posouzení obálky objektu z hlediska nákladově optimální úrovně

Druh (Literární forma): PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Poddruh výsledku: Příspěvek z domácí akce (D)
Titul (v originále): Posouzení obálky objektu z hlediska nákladově optimální úrovně
Rok publikace: 2013
Autor: Michal Kraus, Lucie Kučerová a Darja Kubečková
Název zdroje: Progress 2013 : teplo, tepelná technika, vzduchotechnika, vytápění a akustika
Místo publikace: Ostrava
ISBN: 978-80-248-2972-2
Vydavatel: VŠB – Technická univerzita Ostrava
Strany: neuvedeno (CD nosič)
Abstrakt česky: Příspěvek se zabývá zhodnocením energeticky efektivní dřevostavby s ohledem na požadavky novely Zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, která implementuje požadavky Evropské směrnice o energetické náročnosti budov do národních předpisů. Příspěvek vyhodnocuje tepelně-technické parametry obálky dřevostavby s ohledem na nákladově optimální úroveň vedoucí ke snížení energetické náročnosti dle požadavků předmětného zákona a prováděcí vyhlášky.
Abstrakt anglicky: The paper deals with the evaluation of energy-efficient buildings with regard to the requirements of the amendment to the Energy Management Act. Amendment to the Act implements the requirements of the EPBD II (recast) into national regulations. This paper evaluates thermal- technical requirements of the building envelope with regard to cost-optimal level to reduce energy consumption according to the requirements of the Act and regulations.
Rozsah: 6
Kód oboru: JN – Stavebnictví
Klíčová slova česky: Energeticky efektivní budovy, energetická náročnost, obálka budovy, nákladové optimum
Klíčová slova anglicky: Energy efficient buildings, energy performance, building envelope, cost-optimal level
Jazyk (originál): Čeština (cze)
Titul česky: Posouzení obálky objektu z hlediska nákladově optimální úrovně
Titul anglicky: Evaluation of the building envelope with regard to the cost-optimum
Datum konání: 11.04.2013
Financování: EE2.3.20.0013