Přípravný kurz Konstrukce staveb

Cílem kurzu je intenzivní příprava uchazeče k přijímací zkoušce navazujícího magisterského studia v  na VŠTE v oboru Konstrukce staveb.

Stavební fyzika, udržitelná výstavba a prostředí staveb (Část 1)

Cílem bloku 1. části Stavební fyziky je získat poznatky o nízkoenergetických a pasivních budovách, zvládnout základy jejich koncepčního návrhu a zásady jejich energetického a environmentálního hodnocení. Předmět seznámí posluchače s materiály, stavebními konstrukcemi a systémy technického zařízení budov pro nízkoenergetické a pasivní budovy …

Osnova bloku:

 • Sobota 11.6. 2016 08:30 – 10:30 (120 minut)
  • Terminologie, legislativa, udržitelný rozvoj, zelené budovy
  • Energetická bilance, kategorizace budov
  • Zásady koncepčního návrhu nízkoenergetických a pasivních budov
  • Stavební řešení nízkoenergetických a pasivních budov
 • Sobota 11. 6. 2016 10:40 12:10 (90 minut)
  • Vzduchotěsnost obálky budovy nízkoenergetických a pasivních budov
  • Zdroje elektrické energie, zdroje tepla a chladu, klimatizační soustavy
  • Environmentální hodnocení budov