Blog Post

Externí spolupráce na pozici stavebního konzultanta, vypracování komplexních tepelně-technických posouzení stavebních konstrukcí. Návrh typizovaných konstrukcí stěny a střechy a následný posudek tepelně-technických vlastností dle ČSN 73 0540. Následný výpočet potřeby materiálů na metr čtvereční a kalkulace ceny. Výroba technických listů včetně grafické prezentace.

WordPress Theme built by Shufflehound.