Blog Post

RD Lískovec

Pozemek  s celkovou výměrou 1009 m2. Pozemek je obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 25 x 40 m. Jde o nezastavěnou parcelu v katastru nemovitostí vedenou jako orná půda. Pozemek je minimálně svažitý s celkovým převýšením cca 1 m. Platným územním plánem je pozemek definován jako plocha bydlení v rodinných domech – venkovská (BV).

Cílem je rodinný dům s nízkou spotřebou energie, předpokládá se dosažení na dotaci z programu Nová zelená úsporám na úrovni B1. Pro hrubou stavbu se předpokládá využití prvků výrobce Porotherm. Na obvodové nosné zdivo budou užity cihelné bloky tl. 300 mm s tepelnou izolací z šedého fasádního polystyrenu tl. 260 mm. Předpokládaný součinitel prostupu tepla obvodové stěny 0,11 W/(m2.K).

V objektu se předpokládá řízené větrání s rekuperací vzduchu a tepelné čerpadlo typu vzduch-voda. Tepelné čerpadlo je napojeno na systém podlahového vytápění. Odvod odpadního vzduchu se předpokládá z kuchyně, WC, koupelen a šatny. Navržené tepelné čerpadlo by do budoucna mělo zohledňovat možnost připojení dalšího příslušenství, např. ohřev bazénu a solární ohřev, možný taktéž režim chlazení. Doplňkovým záložním zdrojem se nyní předpokládá krb s akumulační obestavbou. Zamezení přehřívání objektu by mělo být zajištěno pomocí venkovních žaluzií na všech okenních otvorech. Jižní strana fasády bude částečně stíněna převislou stropní konstrukcí.

Categories
WordPress Theme built by Shufflehound.