Předmět se zabývá kvantifikací a hodnocením fyzikálních veličin ve vnitřním prostředí budov. První část je věnována tepelné ochraně budov zabývající se šířením tepla ve stavebních konstrukcích. Předmět stavební a prostorová akustika navazuje na studium bakalářské. První část se věnuje stavební akustice, kde se bude klást důraz na strukturální hluk a šíření vibrací stavebními konstrukcemi a návrhem. Druhou částí je prostorová akustika, která se zabývá šířením zvuku v uzavřeném prostoru a návrhem akustických úprav. 3D simulace prostorové akustiky budou prováděny v SOFTWARE ODEON.

 • Předpoklady (prekvizity)
  • Zvládnutí předmětu Stavební fyzika
 • Hodnocení cvičení
  • Část Tepelná ochrana budov (0 – 15 bodů)
  • Část Akustika (0 – 15 bodů)
 • Písemná zkouška
  • Písemná zkouška z celé obsahové náplně předmětu (přednášky)
  • Část Tepelná ochrana budov (0 – 35 bodů)
  • Část Akustika (0 – 35 bodů)
 • Hodnocení
A (100 – 90), B (89,99 – 84), C (83,99 – 77), D (76,99 – 73) E (72,99 – 70), FX (69,99-30), F (29,99-0)

Harmonogram přednášek

 • Přednáška č. 1  (19. 2. 2019):
 • Přednáška č. 2  (5. 3. 2019):
 • Přednáška č. 3 (20. 3. 2019):
 • Přednáška č. 4  (2. 4. 2019):
 • Přednáška č. 5  (16. 4. 2019):
 • Přednáška č. 6  (30. 4. 2019):
  • Odevzdání semestrální práce, průběžný závěrečný test

Semestrální práce

Cílem semestrálního projektu z části Tepelná ochrana budov předmětu Stavebně fyzikální aspekty budov je zpracování série dílčích úloh a příkladů v oblasti tepelné ochrany budov:

 • Část A) Výpočet tepelně – technických parametrů 3 skladeb konstrukcí obálky budovy a jejich vyhodnocení dle ČSN 73 0540–2 (2011) pomocí softwarového nástroje TEPLO.
 • Část B) Posouzení libovolného problematického detailu z hlediska vlivu tepelných mostů dle ČSN 73 0540–2 (2011) a výpočet tepelných toků a 2D stacionárního vedení tepla a vodní páry metodou konečných prvků pomocí softwarového nástroje AREA.
 • Část C) Posouzení kritické místnosti z hlediska letní stability v letním období pomocí softwarového nástroje SIMULACE. Výpočet bude proveden pro 3 varianty (prvky stínění, vnitřní zisky, apod.). První varianta posouzení bude provedena bez započtení vnitřních zisků v místnosti dle ČSN 73 0540-2 (2011).

Semestrální práce bude odevzdána v elektronické verzi (jeden soubor ve formátu pdf) do odevzdávárny v ISu nejpozději do 30. 4. 2019 v případě prezenčního studia (v případě kombinované formy studia do 12. 5. 2019). 

Poklady ke stažení