Smart Green Bridge – Wildlife Crossing Bridges of New Generation

Smart Green Bridge - Wildlife Crossing Bridges of New Generation

Výzkumný obsah příspěvku je zaměřen na krajinnou vegetaci a technicko-ekonomickou optimalizaci vegetačních prvků budov. Délka dálnice v České republice se od roku 1995 přibližně třikrát zvýšila. Infrastruktura silniční dopravy neustále roste. Objektivním požadavkem je zajištění průchodu skrze důležitou dopravní infrastrukturu pro faunu. Funkci migračních koridorů zajišťuje přechod pro přechod divoké zvěře – ekodukty. Tyto konstrukce jsou v současné době založeny na betonu a oceli, což je nejen nešetrné k životnímu prostředí, ale také představují několik dalších problémů. Příspěvek představuje myšlenku nového inteligentního řešení ekoduktu pro divokou zvěř. Smart Green Bridge je založen na principech a technologiích, které sledují udržitelný rozvoj, jako je použití nosných dřevěných konstrukcí, extenzivní zeleň o tloušťce asi 100 mm, vertikální zeleň, automatické vertikální a horizontální zavlažovací systém, fotovoltaické panely, skladování energie baterie a další

Smart Green Bridge - Wildlife Crossing Bridges of New Generation
Smart Green Bridge - Wildlife Crossing Bridges of New Generation

ŽÁK, Jaroslav, Michal KRAUS, Petra MACHOVÁ a Jan PLACHÝ. Smart Green Bridge – Wildlife Crossing Bridges of New Generation. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [online]. 2020, 728(1) [cit. 2022-04-09]. ISSN 1757-8981. Dostupné z: doi:10.1088/1757-899X/728/1/012010