Soubor pasivních domů Koberovy

Soubor pasivních domů Koberovy

Ve dnech 5. a 6. května 2011 jsem se zúčastnil dvoudenní exkurze pořádanou Katedrou prostředí staveb a TZB, Fakulty stavební, VŠB – TUO v rámci projektu Inovace a modernizace studijního programu prostředí staveb.

První zastávka exkurze byla v obci Koberovy. Po krátké přestávce na oběd následovala prohlídka souboru pasivních domů Koberovy. Součástí prohlídky byla úvodní přednáška s diskuzí, prohlídka vzorového domu, zkušenosti z provozu, popis konstrukcí a měření. Exkurze byla vedena odborníkem Ing. Zdeňkem Zikánem, který velmi kvalitně a refundovaně odpovídal na dotazy studentů. Po prohlídce pasivních domů jsme odjeli do Dvora Králové nad Labem, kde jsme měli zajištěné ubytování.

Dne 6. 5. 2011 jsme se po snídani vydali na exkurzi do výrobních závodů Juta a.s. V závodech jsme viděli přímé výrobní postupy materiálů na moderních zařízeních a také jsme navštívili zkušebny, kde se zkouší kvalita vyráběných materiálů.

V místě mezi obci Žireč a Dvůr Kárlové nad Labem jsme byli svědky výroby hydroizolačních membrán Junifol, netkané geotextilie Geonetes a umělých trávníků Jutagrass. V areálu Juta 01 jsme se zúčastnili prohlídky výroby pojsitných podstřešních a stěnových membrán, fólií a parozábran (Jutatop, Jutadach, Jutafol a Jutanacon).

Po přestávce na oběd jsme se vydali na cestu do Brandýsa nad Labem, kde následovala exkurze závodu Ciur a.s. Součástí exkurze byl odborný výklad a prohlídka závodu včetně ukázky aplikace foukaných izolací (Climazizer Plus). Společnost Ciur a.s. vyrábí izolační materiály na bázi celulózy. Zajímavostí je, že ve svém areálu má vlastní třídící linku papíru. Po odborné diskuzu se zástupci firmy jsme se vydali na cestu domů.