The Analysis of the Influence of Boundary Conditions on the Energy Performance of Houses

Druh (Literární forma): PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Poddruh výsledku: Příspěvek z mezinárodní akce
Titul (v originále): The Analysis of the Influence of Boundary Conditions on the Energy Performance of Houses
Rok publikace: 2014
Autor: Kateřina Kubenková, Barbora Hrubá, Michal Kraus,  a Darja Kubečková
Název zdroje: Advanced Materials Research. Volume 1020
Místo publikace: Zürich
ISBN: 978-3-03835-237-2
Vydavatel: Trans Tech Publications
Strany: 513-517
Abstrakt česky: Analýza je zaměřena na zjištění vlivu okrajových podmínek na výslednou energetickou náročnost skupiny deseti vybraných rodinných domů. Pro vybrané budovy jsou stanoveny jejich energetické náročnosti za předpokladu standardních okrajových podmínek. Pro hodnocené budovy byly změněny okrajové podmínky – návrhová teplota vnitřního vzduchu. Úkolem analýzy je diagnostikovat vliv chování uživatele na výslednou energetickou náročnost budovy.
Abstrakt anglicky: The analysis focuses on the influence of boundary conditions on the final energy intensity of selected groups of houses. The individual energy intensity will be set for the selected buildings. For these buildings, the standard boundary conditions will change (indoor air temperature). The deviation values of resulting energy consumption will be defined by statistical evaluation.
Rozsah: 5
Kód oboru: JN – Stavebnictví
Klíčová slova česky: Energetická náročnost, energie, energeticky efektivní budovy
Klíčová slova anglicky: Environmental engineering, energy, green buildings
Jazyk (originál): angličtina (eng)
Titul česky: Analýza vlivu okrajových podmínek na energetickou náročnost budov
Titul anglicky: The Analysis of the Influence of Boundary Conditions on the Energy Performance of Houses
Datum konání: 24. 06. 2014
Financování:  SP2014/18