The Evaluation of Non-Renewable Primary Energy as Part of Energy Performance Certificates

Druh (Literární forma): PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Poddruh výsledku: Příspěvek z mezinárodní akce
Titul (v originále): The Evaluation of Non-Renewable Primary Energy as Part of Energy Performance Certificates
Rok publikace: 2014
Autor: Michal Kraus, Kateřina Kubenková  a Darja Kubečková
Název zdroje: Advanced Materials Research. Volume 1041
Místo publikace: Zürich
ISBN: 978-3-03835-280-8
Vydavatel: Trans Tech Publications
Strany: 226-229
Abstrakt česky: Hodnocení neobnovitelné primární energie vyjadřující vliv na životní prostřední je nutnou součástí průkazů energické náročnosti budov. Hodnocení je založeno na hodnotách primární energie. Nové budovy nebo větší rekonstrukce již stávajících budov musí splňovat požadavky právních předpisů v České republice, které jsou plně v souladu s požadavky Evropské unie. Na základě modelování různého počtu a typů zdrojů energie jsou staveny hodnoty primární energie, které jsou v příspěvku navzájem komparovány.
Abstrakt anglicky: The evaluation of non-renewable primary energy expressing the impact of the environment is part of the energy performance certificate. The evaluation is based on factors of primary energy. New buildings or larger modifications of existing buildings must meet the legislative requirements in the Czech Republic, which are consistent with the requirements of the European Union. On the basis of modeling of different energy sources and different number of energy sources for the selected building are set values of non-renewable primary energy.
Rozsah: 4
Kód oboru: JN – Stavebnictví
Klíčová slova česky: Energetická náročnost, primární energie, neobnovitelná energie, Faktor energetické přeměny
Klíčová slova anglicky: Energy Performance, Primary Energ, Non–Renewable Energy, Energy Carriers
Jazyk (originál): angličtina (eng)
Titul česky: Hodnocení neobnovitelné primární energie jako součást průkazů energetické náročnosti budov
Titul anglicky: The Evaluation of Non-Renewable Primary Energy as Part of Energy Performance Certificates
Datum konání: 18. 09. 2014
Financování:  SP2014/18