The Influence of Construction Fillings of Building on Airtightne

Druh (Literární forma): PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Poddruh výsledku: Příspěvek z mezinárodní akce
Titul (v originále): The Influence of Construction Fillings of Building on Airtightness
Rok publikace: 2013
Autor: Michal Kraus a Darja Kubečková
Název zdroje: enviBuild 2013 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : [17. október 2013, Univerzitná knižnica, Ventúrska 11, Bratislava]
Místo publikace: Bratislava
ISBN: 978-80-227-4070-8
Vydavatel: STU Bratislava
Strany: 302-305
Abstrakt česky: Výplňové konstrukce budov jako jsou okna, dveře či vrata jsou velmi častou příčinou zvýšené energetické náročnosti budov. Obzvláště u energeticky efektivních budov jsou okna a dveře nejslabším prvkem. Nedostatečná kvalita osazení výplňových konstrukcí vede k nežádoucímu úniku vzduchu a vzniku trhlin a spár. Vzniklé spáry a mezery snižují vzduchotěsnost budovy, zvyšují spotřebu energie a také snižují provozní účinnost mechanického větrání se zpětným získáváním tepla. Hlavním cílem příspěvku je deskripce a analýza dopadů konstrukcí výplní otvorů s ohledem na vzduchotěsnost budov.
Abstrakt anglicky: Construction fillings of buildings such as windows, doors or gates are very often the cause of the increased energy balance of buildings. Especially for energy – efficient buildings are windows and doors the weakest parts of the building. Low quality connection of filling construction to a building structure leads to undesirable air leakage, formation of cracks and joints. Joints and gaps reduce the airtightness of buildings, increase energy consumption and reduce the operating efficiency of mechanical ventilation with heat recovery system. The main objective of contribution is to describe and analyze the impact and solution to fillings of buildings on airtightness of energyefficient buildings.
Rozsah: 4
Kód oboru: JN – Stavebnictví
Klíčová slova česky: Vzduchotěsnost, výplňové konstrukce, energeticky efektivní budovy, energetická náročnost
Klíčová slova anglicky: Airtightness, construction fillings of buildings, energy efficient building, energy performance
Jazyk (originál): angličtina (en)
Titul česky: Vliv výplňových konstrukcí na vzduchotěnost obálky budovy
Titul anglicky: The Influence of Construction Fillings of Building on Airtightness
Datum konání: 17. 10. 2013
Financování: SP2013/27