The Possibilities of Applications of Statistical Methods in Civil Engineering

Druh (Literární forma): PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Poddruh výsledku: Příspěvek z mezinárodní akce
Titul (v originále): The Possibilities of Applications of Statistical Methods in Civil Engineering
Rok publikace: 2014
Autor: Michal Kraus
Název zdroje: MMK 2014 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : ročník V : 15.-19. prosicnce 2014, Hradec Králové, Česká republika
Místo publikace: Hradec Králové
ISBN: 978-80-87952-07-8
Vydavatel: MAGNANIMITAS
Strany: 3766-3771
Abstrakt česky: Příspěvek se zabývá využitím statistických nástrojů ve stavební praxi. Příspěvek popisuje a definuje základy statistické analýzy, včetně využití vhodného statistického editoru. Jeden z profesionálních nástrojů pro statistickou editorů je IBM SPSS Statistics. Možnosti statistické analýzy jsou prezentovány na analýze výběrového souboru zabývající se energetickou náročností budov.
Abstrakt anglicky: The paper deals with the utilization of statistical support tools in the Civil Engineering. The paper describes and explains the basics of statistical analysis, including the possibility of using appropriate software. One of professional tools for statistical analysis is software IBM SPSS Statistics. The possibilities of statistical analysis are then presented at the showcase of the energy performance of buildings.
Rozsah: 6
Kód oboru: JN – Stavebnictví
Klíčová slova česky: Stavebnictví, statistika, statistický editor, IBM SPSS, energetická náročnost
Klíčová slova anglicky: Civil Engineering, statistics, statistical software, IBM SPSS, energy performance
Jazyk (originál): čeština (cze)
Titul česky: Možnosti aplikace statistických metod ve stavební praxi
Titul anglicky: The Possibilities of Applications of Statistical Methods in Civil Engineering
Datum konání: 15. 9. 2014
Financování: SP2014/18
Plný text díla: http://www.vedeckekonference.cz