Freelance Construction Consultant (OSVČ, IČ 03760944)

Konzultační a poradenské služby v oblasti stavebnictví (2015 – dosud)