Katedra stavebnictví, VŠTE v Českých Budějovicích

Odborný asistent, výuka, tvůrčí činnost a VaV (2015 – dosud)