Katedra stavebnictví, VŠTE v Českých Budějovicích

Vedoucí katedry (04/2020 – dosud)