Výzkumné energetické centrum, VŠB – Technická univerzita Ostrava

Externí spolupráce, zaměření a pasportizace budov (2013 – 2014)