Katedra stavebnictví, VŠTE v Českých Budějovicích

Zástupce vedoucího katedry (02/2020 – 03/2020)