Trends in Airtightness of the Building Envelope

Druh (Literární forma): PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Poddruh výsledku: Příspěvek z domácí akce
Titul (v originále): Trends in Airtightness of the Building Envelope
Rok publikace: 2012
Autor: Michal Kraus, Darja Kubečková a Filip Konečný
Název zdroje: QUAERE 2012 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů : 14.-18. května 2012, Hradec Králové, Česká republika. Vol. II
Místo publikace: Hradec Králové
ISBN: 978-80-905243-0-9
Vydavatel: MAGNANIMITAS
Strany: 1054-1060
Abstrakt česky: říspěvek se zabývá vzduchotěsností energeticky pasivních domů s ohledem na vývoj v čase. Pomocí exploratorní analýzy proměnných je nejprve diagnostikován stav vývoje vzduchotěsnosti energeticky efektivních budov v České a Slovenské republice v uplynulých 6-ti letech. Cílem příspěvku je pomocí lineární regrese předpovědět vývojové trendy v oblasti vzduchotěsnosti v průběhu následujících dvou let.
Abstrakt anglicky: The paper deals with airtightness of energy passive houses with regard to the evolution over time. Using the exploratory analysis of variables is first diagnosed state of the airtightness of energy-efficient buildings in the Czech and Slovak Republics in six recent years. The aim of the paper is to use linear regression to predict trends in the field of airtightness in the next two years.
Rozsah: 7
Kód oboru: JN – Stavebnictví
Klíčová slova česky: Vzduchotěsnost, průvzdušnost, pasivní domy, vývojové trendy, lineární regrese
Klíčová slova anglicky: Airtightness, air permeability, passive houses, trends, linear regression
Jazyk (originál): angličtina (eng)
Titul česky: Vývojové trendy vzduchotěsnosti obálky budov
Titul anglicky: Trends in Airtightness of the Building Envelope
Datum konání: 14.05.2012
Financování: S – SP2012/31