Trends in Airtightness of the Building Envelope

Druh (Literární forma): ČLÁNEK
Poddruh výsledku: Článek domácí (J)
Titul (v originále): Trends in Airtightness of the Building Envelope
Rok publikace: 2012
Autor: Michal Kraus, Darja Kubečková a Filip Konečný
Název zdroje: Grand Journal [online]
Svazek periodika: 2012
Číslo periodika: 01/01
Místo publikace: Hradec Králové
ISSN: 132-134
Vydavatel: MAGNANIMITAS
Strany: 93-102
Abstrakt česky: Příspěvek se zabývá vzduchotěsností energeticky pasivních domů s ohledem na vývoj v čase. Pomocí exploratorní analýzy proměnných je nejprve diagnostikován stav vývoje vzduchotěsnosti energeticky efektivních budov v České a Slovenské republice v uplynulých 6-ti letech. Cílem příspěvku je pomocí lineární regrese předpovědět vývojové trendy v oblasti vzduchotěsnosti v průběhu následujících dvou let.
Abstrakt anglicky: The paper deals with airtightness of energy passive houses with regard to the evolution over time. Using the exploratory analysis of variables is first diagnosed state of the airtightness of energy-efficient buildings in the Czech and Slovak Republics in six recent years. The aim of the paper is to use linear regression to predict trends in the field of airtightness in the next two years.
Rozsah: 3
Kód oboru: JN – Stavebnictví
Klíčová slova česky: Vzduchotěsnost, průvzdušnost, pasivní domy, vývojové trendy, lineární regrese
Klíčová slova anglicky: Airtightness, air permeability, passive houses, trends, linear regression
Jazyk (originál): čeština (cze)
Titul česky: Vývojové trendy vzduchotěsnosti obálky budov
Titul anglicky: Trends in Airtightness of the Building Envelope
Financování: SP2012/31
Plný text díla: http://www.grantjournal.com/issue/0101/