SP2012/31, Diagnostika vzduchotěsnosti budov s využitím statistických metod řízení kvality, Specifický VŠ výzkum, leden 2012 – prosinec 2012, odpovědný řešitel. Více informací