Curriculum vitae

Ing. KRAUS MICHAL, Ph.D.

 (+420) 602 357 515 | info@krausmichal.cz | www.krausmichal.cz

IČ 03760944

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Katedra stavebnictví, VŠTE v Českých Budějovicích

Zástupce vedoucího katedry

02/2020 - dosud

Katedra stavebnictví, VŠTE v Českých Budějovicích

Zástupce vedoucího katedry

02/2020 - dosud

Katedra ekonomie a managementu - Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

akademický pracovník – externí spolupráce

2018 - dosud

Katedra ekonomie a managementu - Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

akademický pracovník – externí spolupráce

2018 - dosud

Katedra stavebnictví, VŠTE v Českých Budějovicích

odborný asistent, výuka, tvůrčí činnost a VaV

2015 - dosud

Katedra stavebnictví, VŠTE v Českých Budějovicích

odborný asistent, výuka, tvůrčí činnost a VaV

2015 - dosud

Freelance Construction Consultant (OSVČ, IČ 03760944)

konzultační a poradenské služby v oblasti stavebnictví

2015 - dosud

Freelance Construction Consultant (OSVČ, IČ 03760944)

konzultační a poradenské služby v oblasti stavebnictví

2015 - dosud

External Business Development Manager

poradenství, správa, SEO a PR sítě internetových obchodů

2015 - dosud

External Business Development Manager

poradenství, správa, SEO a PR sítě internetových obchodů

2015 - dosud

Fakulta stavební, VŠB – Technická univerzita Ostrava

pedagogická praxe, vedení cvičení, konzultace projektů

2011 - 2015

Fakulta stavební, VŠB – Technická univerzita Ostrava

pedagogická praxe, vedení cvičení, konzultace projektů

2011 - 2015

Výzkumné energetické centrum, VŠB – Technická univerzita Ostrava

externí spolupráce, zaměření a pasportizace budov

2013 - 2014

Výzkumné energetické centrum, VŠB – Technická univerzita Ostrava

externí spolupráce, zaměření a pasportizace budov

2013 - 2014

Lyon s.r.o.

externí stavební konzultant

2011 - 2013

Lyon s.r.o.

externí stavební konzultant

2011 - 2013

Norman Rouke Pryme s.r.o.

asistent TDI, pomocná administrativní činnost

2010

Norman Rouke Pryme s.r.o.

asistent TDI, pomocná administrativní činnost

2010

Akastav, s.r.o.

odborná řízená praxe

2009 - 2010

Akastav, s.r.o.

odborná řízená praxe

2009 - 2010

VZDĚLÁNÍ & KVALIFIKACE

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební

doktorské studium (Ph.D.), obor Teorie konstrukcí

2011 - 2015

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební

doktorské studium (Ph.D.), obor Teorie konstrukcí

2011 - 2015

University of Portsmouth, Faculty of Technology

výměnný pobyt Erasmus, 1 semestr

2012

University of Portsmouth, Faculty of Technology

výměnný pobyt Erasmus, 1 semestr

2012

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební

magisterské studium (Ing.), obor Provádění staveb

2009 - 2011

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební

magisterské studium (Ing.), obor Provádění staveb

2009 - 2011

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební

bakalářské studium (Bc.), obor Architektura a stavitelství

2005 - 2009

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební

bakalářské studium (Bc.), obor Architektura a stavitelství

2005 - 2009

Osmileté všeobecné Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm

1997 - 2005

Osmileté všeobecné Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm

1997 - 2005

CERTIFIKÁTY & OCENĚNÍ

Úspěšné absolvování programu Digitální garáž od společnosti Google dne 13. 1. 2017. Program Digitální garáž se skládá z 23 témat, která pokrývají širokou škálu oblastí online marketingu, například: vyhledávání, e-mailing, sociální média, displejová reklama, video, e-commerce a analytika.

Čestné uznání ČKAIT za diplomovou práci na téma "Technologie variantního provedení konstrukce obvodového pláště - Vyhodnocení variant z hlediska časové a finanční náročnosti" ve studijním programu Stavební inženýrství a studijním oboru Provádění staveb Fakulty stavební VŠB TU Ostrava.

OBLAST VĚDECKÉHO ZÁJMU

VÝZNAMNÉ AKTIVITY A DALŠÍ ČINNOSTI

Člen zkušební komise SZZ (Bc.) obor Oceňování majetku

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

2020

Člen zkušební komise SZZ (Bc.) obor Oceňování majetku

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

2020

Oponent závěrečných prací

2x diplomová práce, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra pozemního stavitelství, Ostrava, ČR

2019

Oponent závěrečných prací

2x diplomová práce, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra pozemního stavitelství, Ostrava, ČR

2019

Člen Review Committee

Review Committee SWS Earth & Geo Sciences Review Committee
2019 - dosud

Člen Review Committee

Review Committee SWS Earth & Geo Sciences Review Committee
2019 - dosud

Vyzvaný recenzent

časopis Journal of Building Engineering, Elsevier, 2x

2019

Vyzvaný recenzent

časopis Journal of Building Engineering, Elsevier, 2x

2019

Vedoucí závěrečných kvalifikačních prací

8 bakalářských prací, 7 diplomových prací, VŠTE, ČR

2019

Vedoucí závěrečných kvalifikačních prací

8 bakalářských prací, 7 diplomových prací, VŠTE, ČR

2019

Oponent - hodnotitel dotačního programu

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019

2019

Oponent - hodnotitel dotačního programu

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019

2019

Oponent závěrečných prací

1x bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s., Praha, ČR

2019

Oponent závěrečných prací

1x bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s., Praha, ČR

2019

Vyzvaný recenzent

časopis Building, MDPI, 2x

2019

Vyzvaný recenzent

časopis Building, MDPI, 2x

2019

Registrovaný oponent

4. veřejné soutěže programu TRIO

2018

Registrovaný oponent

4. veřejné soutěže programu TRIO

2018

Vedoucí závěrečných kvalifikačních prací

8 bakalářských prací, 9 diplomových prací, VŠTE, ČR

2018

Vedoucí závěrečných kvalifikačních prací

8 bakalářských prací, 9 diplomových prací, VŠTE, ČR

2018

Vyzvaný recenzent

časopis Journal of Building Engineering, Elsevier, 1x

2018

Vyzvaný recenzent

časopis Journal of Building Engineering, Elsevier, 1x

2018

Oponent - hodnotitel dotačního programu

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018

2018

Oponent - hodnotitel dotačního programu

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018

2018

Vyzvaný recenzent

časopis Buildings MDPI, 2x

2018

Vyzvaný recenzent

časopis Buildings MDPI, 2x

2018

Člen zkušební komise SZZ (Bc. a Ing.)

VŠTE, České Budějovice, ČR

2016 – dosud

Člen zkušební komise SZZ (Bc. a Ing.)

VŠTE, České Budějovice, ČR

2016 – dosud

Vedoucí závěrečných kvalifikačních prací

22 bakalářských prací, 6 diplomových prací, VŠTE, ČR

2017

Vedoucí závěrečných kvalifikačních prací

22 bakalářských prací, 6 diplomových prací, VŠTE, ČR

2017

Vyzvaný recenzent

časopis British Journal of Applied Science & Technology, 1x

2017

Vyzvaný recenzent

časopis British Journal of Applied Science & Technology, 1x

2017

Člen organizačního výboru

9. mezinárodní vědecké konference BUILDING DEFECTS 2017, VŠTE, České Budějovice, ČR

2017

Člen organizačního výboru

9. mezinárodní vědecké konference BUILDING DEFECTS 2017, VŠTE, České Budějovice, ČR

2017

Vedoucí závěrečných kvalifikačních prací

6 bakalářských prací, VŠTE, ČR

2016

Vedoucí závěrečných kvalifikačních prací

6 bakalářských prací, VŠTE, ČR

2016

Oponent závěrečných prací

1x bakalářská práce, Katedra stavebnictví, VŠTE, České Budějovice, ČR

2016

Oponent závěrečných prací

1x bakalářská práce, Katedra stavebnictví, VŠTE, České Budějovice, ČR

2016

Člen organizačního výboru

8. mezinárodní vědecké konference BUILDING DEFECTS 2016, VŠTE, České Budějovice, ČR

2016

Člen organizačního výboru

8. mezinárodní vědecké konference BUILDING DEFECTS 2016, VŠTE, České Budějovice, ČR

2016

Oponent závěrečných prací

2x diplomová práce, Česká zemědělská univerzita v Praze, ČR

2016

Oponent závěrečných prací

2x diplomová práce, Česká zemědělská univerzita v Praze, ČR

2016

Recenzent konferenčních příspěvků

kofnerence CEUP2016, Zhangjiajie, Hunan, Čína

2016

Recenzent konferenčních příspěvků

kofnerence CEUP2016, Zhangjiajie, Hunan, Čína

2016

Recenzent konferenčních příspěvků

konference CEUP2015, Beijing, Čína

2015

Recenzent konferenčních příspěvků

konference CEUP2015, Beijing, Čína

2015

Recenzent konferenčních příspěvků

konference enviBUILD 2015, STU in Bratislava, Slovensko

2015

Recenzent konferenčních příspěvků

konference enviBUILD 2015, STU in Bratislava, Slovensko

2015

Editor sborníku mezinárodní konference

konference 6th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction, VŠB –TUO, Ostrava, ČR

2014

Editor sborníku mezinárodní konference

konference 6th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction, VŠB –TUO, Ostrava, ČR

2014

VÝZNAMNÉ PUBLIKACE

Ke dni 1. 8. 2019 jsem autorem celkem 70 publikací z toho 1 monografie,  3 závěrečné práce a 1 autoreferát doktorské disertační práce. Z toho 39 publikací je evidovaných v databázi SCOPUS (33 citací) a 21 publikací je taktéž evidováno v databázi Web of Science (WoS) (14 citací).

 
 

JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, I., M. KRAUS a P. NOVÁKOVÁ. Budovy a prostředí: Adresná identifikace, analýza výskytu a metodologie optimalizace vybraných složek vnitřního prostředí budov. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2018, ISBN 978-80-7468-122-6.

KRAUS, Michal. Risk assessments of contemporary accidents in construction industry. In: MATEC Web of Conferences: 9th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2017). 146. 03004. France: EDP Sciences, 2018. DOI: 10.1051/matecconf/201814603004. ISBN 978-2-7598-9032-3. ISSN 2261-236X.

KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Indoor Environment in Residential Prefabricated Buildings. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (WMCAUS 2017). vol. 245. 042072. IOP Publishing. DOI: 10.1088/1757-899X/245/4/042072 . ISSN 1757-899X.

KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Impact Indoor Air Quality on Productivity and Performance. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, Vienna GREEN Conference. vol. 17, issue 63. Sofia (Bulgaria): STEF92 Technology, 2017, s. 905-912. DOI: 10.5593/sgem2017H/63/S27.112. ISBN 978-619-7408-29-4. ISSN 1314-2704.

KRAUS, M. a D. KUBEČKOVÁ. Airtightness of Energy Efficient Buildings. In: 1st Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering. Singapore: Global Science and Technology Forum, 2013, 29 - 35. ISSN 2301-394X. DOI: 10.5176/2301-394X_ACE13.10.

VÝZNAMNÉ PROGRAMY A PROJEKTY

SVV201907, Technicko-ekonomická optimalizace vegetačních prvků stavebSpecifický VŠ výzkum, VŠTE, březen 2019 – prosinec 2019, odpovědný řešitel.

IGS201809, Optimalizace variantního řešení obvodových plášťů budov, Interní grantová soutěž, VŠTE, březen 2018 – prosinec 2018, člen řešitelského týmu

SVV201802, Adresná identifikace a analýza determinačních faktorů kvality vnitřního prostředí, Specifický VŠ výzkum, VŠTE, březen 2018 – prosinec 2018, člen řešitelského týmu

SP2014/18, Možnosti aplikace statistických metod a analytických nástrojů ve stavební praxi, Specifický VŠ výzkum, VŠB-TUO, leden 2014 – prosinec 2014, odpovědný řešitel

FRVŠ-TO – 3/11/2014, Biotické napadení omítek na zateplených fasádách, IRP/FRVŠ, VŠB-TUO, leden 2014 - prosinec 2014, člen řešitelského týmu

CZ.1.07/2.3.00 /20.0013, Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, VŠB-TUO, březen 2011 – únor 2014, člen řešitelského týmu

SP2013/27, Determinační faktory vzduchotěsnosti energeticky efektivních budov, Specifický VŠ výzkum, VŠB-TUO,  leden 2013 – prosinec 2013, odpovědný řešitel

SP2012/31, Diagnostika vzduchotěsnosti budov s využitím statistických metod řízení kvality, Specifický VŠ výzkum, VŠB-TUO, leden 2012 – prosinec 2012, odpovědný řešitel

DOVEDNOSTI

Jazykové dovednosti

anglický jazyk (pokročilá znalost), ruský jazyk (základní znalost)

Počítačové dovednosti

Microsoft Office, Adobe Photoshop, Corel, SPSS Statistics, Autocad, ArchiCad, SVOBODA Stavební fyzika, Build Power

Ostatní dovednosti

řidičský průkaz skupiny B

V Ostravě, dne 8. 2. 2020

 

WordPress Theme built by Shufflehound.