Absolvování Expertního kurzu navrhování pasivních a nulových domů

Expertní kurz navrhování pasivních a nulových domů

V říjnu 2021 jsem absolvoval Expertní kurz navrhování pasivních a nulových domů (kurz C) pořádaný Centrem pasivního domu (CPD).  Absolvování kurzu přineslo kompletní znalosti jak postupovat při vlastním návrhu pasivní budovy. Tento 56 hodinový kurz Centra pasivního domu byl zaměřen na:

  • Úvod energetiky úsporného stavění a legislativa
  • Zásady návrh z pohledu architekt
  • Konstrukce a návrh bez tepelných mostů
  • Okna
  • Neprůvzdušnost a diagnostika
  • TZB – větrání v pasivním domě
  • TZB – vytápění , chlazení, ohřev TV a zdroje tepla v pasivním domě
  • Návrhový nástroj Passive House Planning Package
  • Optimalizace energetické bilance
  • Opakovací test k ověření znalostí
Osvědčení Experní kurz narvhování pasivních domů a nulových domů