Mapová aplikace monitoringu dopravy města Chotěboř

AMG Monitoring dopravního chování ve městě Chotěboř

Katedra stavebnictví Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ve spolupráci se společností TKP GEO s.r.o. vyvinula mapovou aplikaci monitoringu dopravy města Chotěboř. Mapová aplikace byla vyvinuta za finanční podpory TAČR v rámci projektu Bezpečná města pro chodce a seniory (TL02000559) a je volně k dispozici na webových stránkách https://amg.vstecb.cz/doprava-chotebor/. Projekt Bezpečná města pro chodce a seniory si klade za cíl zkoumat mobilitu a stanovit doporučení pro řešení problémů mobility v sídlech, která je možné klasifikovat jako města nemající vlastní robustní systém městské hromadné dopravy, doplňuje hlavní řešitel projektu a vedoucí Katedry stavebnictví VŠTE, Ing. Michal Kraus, Ph.D. Za účelem dopravní analýzy ve městě Chotěboř byla v roce 2022 na sedmi místech ve městě provedena instalace kamerových systémů s centrálním řízením. Kamery byly umístěny na vybrané lokality po konzultaci se zástupci města Chotěboře. Jedná se o místa, která pokrývají hlavní příjezdy do města. Získané data a jejich analýza má napomoci rozhodnout o potřebnosti obchvatu města Chotěboř v návaznosti na schválený územní plán města.

AMG Monitoring dopravního chování ve městě Chotěboř

Mapová aplikace je založena na analytickém modulu AMG, který představuje efektivní a moderní nástroj pro prezentaci dat. Tento analytický nástroj poskytuje bezproblémové zpracování dat, nenáročnou a intuitivní obsluhu. Aplikace umožňuje grafickou vizualizaci dat na základě filtrů definovaných uživatelem a jejich statistickou analýzu. Konkrétní mapová aplikace umožňuje analýzu průjezdů a tranzitů za definovaný interval tranzitu (5 minut až 10 hodin). Zaznamenaná data o průjezdech je poté možné filtrovat dle denní doby, dnů v týdnů či průjezdů dle státní příslušnosti. Data o tranzitu (průjezdech) je možné filtrovat dle místa vjezdu a výjezdu do města, denní doby, dne v týdnu či intervalu doby tranzitu.

Ředitel TKP GEO s.r.o. doplňuje, že analytický modul AMG je vytvořen s ohledem na konkrétní požadavky místních samospráv, obecních a městských úřadů a jejich odborů (stavební, majetkový, investiční, odbor životního prostředí, územního plánování,…). Kromě dopravní analýzy je možné modul využít pro prezentaci a analýzu dat v oblastech demografie, kriminality, odchytu zvířat, občanské vybavenosti a v celé řadě dalších oblastí.