Airtightness of Energy Efficient Buildings

Druh (Literární forma): PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Poddruh výsledku: Příspěvek z mezinárodní akce
Titul (v originále): Airtightness of Energy Efficient Buildings
Rok publikace: 2013
Autor: Michal Kraus a Darja Kubečková
Název zdroje: 1st Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE 2013) : 18th-19th March 2013, Singapore
Místo publikace: Singapore
ISSN: 2301-394X
Vydavatel: Global Science and Technology Forum
Strany: 29-35
Abstrakt česky: Příspěvek se zabývá energetickou náročností budov s ohledem na požadavky směrnice 2010/31/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov. Jedním ze základních principů energeticky efektivních budov je naprosto vzduchotěsná obálka budovy. Netěsnosti vedou k nekontrolovatelné výměně vzduchu a ke zvýšení tepelným ztrátám. Cílem příspěvku je vymezení a charakteristika parametrů a proměnných ovlivňující vzduchotěsnost energeticky efektivních budov. Kvalitní a dostatečně vzduchotěsná konstrukce splňuje požadavky trvale udržitelné výstavby.
Abstrakt anglicky: The paper deals with the energy performance of buildings with regard to the requirements of Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings. One of the basic principles of energy efficient buildings is perfectly airtight envelope of buildings. Untightness leads to uncontrolled air exchange and increased heat loss. Energy efficient buildings situated in areas with lots of wind and in exposed locations could constitute up to 10 % of total heat consumption. The objective of the paper is defining and characterizing parameters and variables influencing the airtightness of energy efficient buildings. Quality design of the building envelope contributes to the principles of sustainable building.
Rozsah: 7
Kód oboru: JN – Stavebnictví
Klíčová slova česky: Neprůvzdušnost, energetická náročnost, energeticky efektivní budova
Klíčová slova anglicky: Air permeability, energy performance, energy efficency building
Jazyk (originál): angličtina (en)
Titul česky: Vzduchotěsnost energeticky efektivních budov
Titul anglicky: Airtightness of Energy Efficient Buildings
Datum konání: 18. 3. 2013
Financování: SP2013/27