Archiv pro štítek: VŠB

FRVŠ2014/11 | Biotické napadení omítek na zateplených fasádách

Anotace Hlavním záměrem projektu je inovace osnovy předmětu Průmyslové a pozemní stavitelství I. Cílovou skupinou jsou studenti navazujícího studia oboru Průmyslové stavitelství ve studijním programu Stavební inženýrství. Inovace spočívá v rozšíření dosavadního studijního plánu předmětu o problematiku biotického napadení fasád zateplených kontaktním zateplovacím systémem (ETICS)….

SGS2014/18 | Možnosti aplikace statistických metod a analytických nástrojů ve stavební praxi

Název projektu: Možnosti aplikace statistických metod a analytických nástrojů ve stavební praxi Identifikační kód: SP2014/18 Požadavek na dotaci: 60 000 Kč Odpovědný řešitel projektu: Ing. Michal Kraus Školitel odpovědného řešitele: prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. Období řešení projektu: 01.01.2014 – 31.12.2014 Předmět výzkumu v rámci projektu Celková charakteristika problému Současné trendy…

SGS2013/27 | Determinační faktory vzduchotěsnosti energeticky efektivních budov

Název projektu: Determinační faktory  vzduchotěsnosti energeticky efektivních budov Identifikační kód: SP2013/27 Požadavek na dotaci: 140 000 Kč Odpovědný řešitel projektu: Ing. Michal Kraus Školitel odpovědného řešitele: prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. Období řešení projektu: 01.01.2013 – 31.12.2013 Předmět výzkumu v rámci projektu Celková charakteristika problému Vzduchotěsnost, schopnost obálky budovy…

Modularita v energeticko efektivní výstavbě

Druh (Literární forma): PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU Poddruh výsledku: Příspěvek z domácí akce Titul (v originále): Modularita v energeticko efektivní výstavbě Rok publikace: 2013 Autor: Michal Kraus Název zdroje: MMK 2013 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : [9.-13. prosince 2013, Hradec…

Participace Ph.D. studentů ve vědě a výzkumu

Druh (Literární forma): PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU Poddruh výsledku: Příspěvek z mezinárodní akce Titul (v originále): Participace Ph.D. studentů ve vědě a výzkumu Rok publikace: 2013 Autor: Michal Kraus. Barbora Hurbá, Jiří Winkler a Darja Kubečková Název zdroje: 37. vědecká mezinárodní konference ústavů a kateder pozemního…

Airtightness of Energy Efficient Buildings

Druh (Literární forma): PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU Poddruh výsledku: Příspěvek z mezinárodní akce Titul (v originále): Airtightness of Energy Efficient Buildings Rok publikace: 2013 Autor: Michal Kraus a Darja Kubečková Název zdroje: 1st Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE 2013) : 18th-19th March…

SGS2012/31 | Diagnostika vzduchotěsnosti budov s využitím statistických metod řízení kvality

Předmět výzkumu v rámci projektu Celková charakteristika problému Současné legislativní standardy vyžadují, aby výstavba byla co nejvíce energeticky efektivní. Jedním ze základních principů energeticky efektivních budov je dokonale vzduchotěsná obálka budov. Dokonale vzduchotěsná obálka je charakteristická absencí „větracích“ spár a netěsností obvodového pláště budovy. Při projektování domů se prakticky…

Trends in Airtightness of the Building Envelope

Druh (Literární forma): PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU Poddruh výsledku: Příspěvek z domácí akce Titul (v originále): Trends in Airtightness of the Building Envelope Rok publikace: 2012 Autor: Michal Kraus, Darja Kubečková a Filip Konečný Název zdroje: QUAERE 2012 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference…

Exploratory Input Data Analysis

Druh (Literární forma): PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU Poddruh výsledku: Příspěvek z domácí akce (D) Titul (v originále): Exploratory Input Data Analysis Rok publikace: 2012 Autor: Filip Konečný, Michal Kraus, Darja Kubečková Název zdroje: Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : 8. ročník : 19.4.2012…

Ocenění diplomové práce – Čestné uznání ČKAIT

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) uděluje v akademickém roce 2010/2011 čestné uznání za diplomovou práci na téma „Technologie variantního provedené konstrukce obvodového pláště – Vyhodnocení variant z hlediska časové a finanční náročnosti“ ve studijním programu Stavební inženýrství a studijním oboru Provádění staveb…

Rekonstrukce a přestavba školy v Havířově

Cílem bakalářské práce je vypracování dokumentace pro provedení stavby. Předmětem řešení je přestavba části Vzdělávací akademie Havířov, která dnes již nevyhovuje moderním podmínkám výuky. Součástí bakalářské práce je vypracována studie stavby z předmětu Ateliérová tvorba II. Studie je přiložena k bakalářské práci ve formátu A3, je svázána…

WordPress Theme built by Shufflehound.