BRE Innovation Park

Dne 22. 3 .2012 jsem navštívil spolu s dalšími kolegy z University of Portsmouth BRE INNOVATION PARK ve Watwordu ve Velké Británii. Building Research Estabilishment Innovation Park představuje 8 světových vyspělých domů z hlediska trvale udržitelné výstavby. Park prerezntuje různorodé a inovativní přístupy v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Cílem projektů je nízký dopad na životní prostředí a maximální snížení emisí oxidu uhličitého, ale zároveň také zajištění vysoké kvality života obyvatel.

BRE (Building Research Establishment) Innovation Park představuje přední světový vývoj v oblasti trvale udržitelné výstavby nejen ve Velké Británie, ale po celém světě. BRE Inovativní Park ve Watfordu, Velké Británii, představuje 8 světových domů splňující obecné předklady trvale udržitelní výstavby. Od otevření v roce 2005 přitahuje Inovativní park desítky tisíc návštěvníků ročně nejen odborníků, ale také laickou veřejnost. BRE Innovation Park je ukázkou různorodých principů a inovativních technologií k návrhu trvale udržitelné výstavby a konstrukcí. Každá z více než 400 reprezentujících technologií a inovací sdílí společný cíl – nízký dopad na životní prostředí, ale vysoká kvalita života uživatelů a snížení emisí CO2.

Klíčové budovy a objekty BRE Inovativní Parku v současné době:

Visitors‘ Centre – Návštěvnické a informační centrum poskytuje pohodlný přístup k informacím o všech budovách, konstrukcích a technologiích.

Barratt Green House – První dům postaven v BRE Inovativního parku dosahující stupně 6 dle Codes for Sustainable Homes. Dům vyhrál soutěž Home for the Future design 2007 pořádanou British Homes Awards. V „zeleném“ domě je v současné době prováděno intenzivní dvouleté odborné měření, které má za úkol posoudit všechny aspekty navrhování konstrukcí, materiálu a technologií v souladu s principy trvale udržitelné výstavby.

 Hanson EcoHouse – První zděný dům navržen dle stupně 4 Codes for Sustainable Homes. Budova ve tvaru pece dovoluje přirozené proudění vzduchu. Horký vzduch je automaticky pouštět ven střešními okny ven a nízko situovanými nasávací otvory v přízemí je vháněn čerstvý vzduch.

The Prince’s House – Dům představuje nenáročné a jednoduché technologie, které jsou v souladu s principy snižování emisí oxidu uhličitého. Dům se skládá ze dvou samostatných jednotek. Jedna jednotka představuje plně dokončenou část, zatímco druhá ukazuje tradiční principy a postupy výstavby nízko-emisních domů.

Osborne House – Dům je postaven v souladu s principy sociálního bydlení – nízká cena a rychlá výstavba. Objekt může být navržen jako jednopodlažní s jednou bytovou jednotkou nebo jako dvou či tří podlažní bytový dům s dvěma či třemi bytovými jednotkami.

Renewable House – Cenově dostupný dům s mimořádným vztahem k životnímu prostředí využívající se zvýšené míře pouze obnovitelné suroviny. Dům reprezentuje výjimečnost trvale udržitelné výstavby z obnovitelných materiálů bez finanční zátěže. Dům splňuje stupeň 4 dle Codes for Sustainable Homes.

Sigma Home – První dům ve Velké Británii navržen tak, aby splňoval stupeň 5 dle Codes for Sustainable Homes. Dům se skládá ze dvou obytných jednotek – pravé a levé. Levá jednotka je nedokončená a prezentuje postup výstavby a použité technologie. Dům je navržen jako uzavřená dřevěná rámová panelová konstrukce.

Willmott Dixon Healthcare Campus – Zdravotnický areál byl nejdříve realizován jako škola plně v souladu s principy trvale udržitelné výstavby v roce 2007. Stavební systém je navržen z vrstveného masivního dřeva. Budova byla v roce 2009 zrenovována na zdravotnickou stanici. Budova představuje možnosti využití principů trvale udržitelné výstavby a snížení energetické náročnosti v nemocnicích a zdravotnických střediscích.

Cub House –  Cub House byl poprvé představen na výstavě Ideal Home Show v roce 2010. Dům je navržen v souladu se stupněm 5 dle Codes for Sustainable Homes. Výroba modulu konstrukce trvá 16 dní mimo staveniště a následně se během 7 dnů provede montáž a instalace na staveništi. Modulární konstrukce je složena z ocelového rámu vyplněné vysoce efektivní tepelnou izolací ze skleněných vláken.

Landscape – Vnější plochy Inovativního parku díky své krajinné architektuře poskytují atraktivní prostředí pro budovy vyhovující principům trvale udržitelné výstavby. Inovativní krajinné prvky přispívají k zdraví a pohodě uživatelů a zlepšují životní prostředí. Krajinná architektura v BRE Inovativním parku je plně v souladu s Codes for Sustainable Homes a požadavky BREAM.

Write a comment