Dne 22. 3 .2012 jsem navštívil spolu s dalšími kolegy z University of Portsmouth BRE INNOVATION PARK ve Watwordu ve Velké Británii. BuildingResearch Estabilishment Innovation Park představuje 8 světových vyspělých domů z hlediska trvale udržitelné výstavby. Park prerezntuje různorodé a inovativní přístupy v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Cílem projektů je nízký dopad na životní prostředí a maximální snížení emisí oxidu uhličitého, ale zároveň také zajištění vysoké kvality života obyvatel.

BRE (Building Research Establishment) Innovation Park představuje přední světový vývoj v oblasti trvale udržitelné výstavby nejen ve Velké Británie, ale po celém světě. BRE Inovativní Park ve Watfordu, Velké Británii, představuje 8 světových domů splňující obecné předklady trvale udržitelní výstavby. Od otevření v roce 2005 přitahuje Inovativní park desítky tisíc návštěvníků ročně nejen odborníků, ale také laickou veřejnost. BRE Innovation Park je ukázkou různorodých principů a inovativních technologií k návrhu trvale udržitelné výstavby a konstrukcí. Každá z více než 400 reprezentujících technologií a inovací sdílí společný cíl – nízký dopad na životní prostředí, ale vysoká kvalita života uživatelů a snížení emisí CO2.

Klíčové budovy a objekty BRE Inovativní Parku v současné době:

Visitors‘ Centre – Návštěvnické a informační centrum poskytuje pohodlný přístup k informacím o všech budovách, konstrukcích a technologiích.

Barratt Green House – První dům postaven v BRE Inovativního parku dosahující stupně 6 dle Codes for Sustainable Homes. Dům vyhrál soutěž Home for the Future design 2007 pořádanou British Homes Awards. V „zeleném“ domě je v současné době prováděno intenzivní dvouleté odborné měření, které má za úkol posoudit všechny aspekty navrhování konstrukcí, materiálu a technologií v souladu s principy trvale udržitelné výstavby.

 Hanson EcoHouse – První zděný dům navržen dle stupně 4 Codes for Sustainable Homes. Budova ve tvaru pece dovoluje přirozené proudění vzduchu. Horký vzduch je automaticky pouštět ven střešními okny ven a nízko situovanými nasávací otvory v přízemí je vháněn čerstvý vzduch.

The Prince’s House – Dům představuje nenáročné a jednoduché technologie, které jsou v souladu s principy snižování emisí oxidu uhličitého. Dům se skládá ze dvou samostatných jednotek. Jedna jednotka představuje plně dokončenou část, zatímco druhá ukazuje tradiční principy a postupy výstavby nízko-emisních domů.

Osborne House – Dům je postaven v souladu s principy sociálního bydlení – nízká cena a rychlá výstavba. Objekt může být navržen jako jednopodlažní s jednou bytovou jednotkou nebo jako dvou či tří podlažní bytový dům s dvěma či třemi bytovými jednotkami.

Renewable House – Cenově dostupný dům s mimořádným vztahem k životnímu prostředí využívající se zvýšené míře pouze obnovitelné suroviny. Dům reprezentuje výjimečnost trvale udržitelné výstavby z obnovitelných materiálů bez finanční zátěže. Dům splňuje stupeň 4 dle Codes for Sustainable Homes.

Sigma Home – První dům ve Velké Británii navržen tak, aby splňoval stupeň 5 dle Codes for Sustainable Homes. Dům se skládá ze dvou obytných jednotek – pravé a levé. Levá jednotka je nedokončená a prezentuje postup výstavby a použité technologie. Dům je navržen jako uzavřená dřevěná rámová panelová konstrukce.

Willmott Dixon Healthcare Campus – Zdravotnický areál byl nejdříve realizován jako škola plně v souladu s principy trvale udržitelné výstavby v roce 2007. Stavební systém je navržen z vrstveného masivního dřeva. Budova byla v roce 2009 zrenovována na zdravotnickou stanici. Budova představuje možnosti využití principů trvale udržitelné výstavby a snížení energetické náročnosti v nemocnicích a zdravotnických střediscích.

Cub House –  Cub House byl poprvé představen na výstavě Ideal Home Show v roce 2010. Dům je navržen v souladu se stupněm 5 dle Codes for Sustainable Homes. Výroba modulu konstrukce trvá 16 dní mimo staveniště a následně se během 7 dnů provede montáž a instalace na staveništi. Modulární konstrukce je složena z ocelového rámu vyplněné vysoce efektivní tepelnou izolací ze skleněných vláken.

 Landscape – Vnější plochy Inovativního parku díky své krajinné architektuře poskytují atraktivní prostředí pro budovy vyhovující principům trvale udržitelné výstavby. Inovativní krajinné prvky přispívají k zdraví a pohodě uživatelů a zlepšují životní prostředí. Krajinná architektura v BRE Inovativním parku je plně v souladu s Codes for Sustainable Homes a požadavky BREAM.

BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park
BRE Innovation Park