Konference ACE 2013 Singapore

V období od 15. 03. 2013 do 22. 03. 2013 jsem se zúčastnil mezinárodní konference 1st Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE 2013) v Singapuru pod záštitou Global Science and Technology Forum.

Konference byla zahájena úvodní řečí doc. Marka S. Andersona a Dr. Richarda Hyda. V průběhu zazněly kvalitní odborné příspěvky napříč odborným spektrem konference z celého světa zaměřené především na:

– infrastrukturu a výstavbu v regionech s rychlým rozvojem,

– vertikální výstavbu měst,

– infrastrukturu a design nových měst, krajiny a systémů ulic a parků.

Po každém příspěvku došlo na zodpovězení fundovaných dotazů z pléna. Ve foyer hotelu Fort Canning, kde konference probíhala, neformální diskusní setkání s ostatními účastníky.

V rámci konference byl vydán sborník příspěvků 1st Annual International Conference  Proceedings Architecture and Civil Engineering, kde je publikován i vlastní příspěvek s názvem  Airtightness of Energy Efficient Buildings. Příspěvek se zabývá ověřením statisticky významného vlivu základních parametrů budovy na vzduchotěsnost objektu, která ovlivňuje energetickou bilanci budov. Příspěvek na konferenci ACE 2013 byl vypracován ve spolupráci s mým školitelem, prof. Ing. Darjou Kubečkovou Ph.D..

Celkově návštěva konference 1st Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE 2013) byla velmi přínosná, neboť získané informace a kontakty mohou být zhodnoceny v dalším působení na FAST VŠB- TUO.