Cílem bakalářské práce je vypracování dokumentace pro provedení stavby. Předmětem řešení je přestavba části Vzdělávací akademie Havířov, která dnes již nevyhovuje moderním podmínkám výuky. Součástí bakalářské práce je vypracována studie stavby z předmětu Ateliérová tvorba II. Studie je přiložena k bakalářské práci ve formátu A3, je svázána v kroužkové vazbě. Objekt se nachází na parcele, která je ve vlastnictví investora, ve  městě Havířově, v městské části Podlesí.

Obsahovou náplní bakalářské práce je navrhnout nový vstup a posluchárnu pro větší počet studentů. Dosavadní vstup je dnes již nevyhovující a nereprezentativní. V areálu akademie schází prostory, kde by bylo možné shromáždit větší množství studentů najednou, proto se počítá s návrhem posluchárny pro větší počet studentů. Cílem je vytvořit funkční a samostatného provozu schopnou část akademie. Stavba by měla splňovat všechny dotčené normy a právní předpisy.