Obsahovou náplní bakalářské práce je navrhnout nový vstup a posluchárnu pro větší počet studentů. Dosavadní vstup je dnes již nevyhovující a nereprezentativní. V areálu akademie schází prostory, kde by bylo možné shromáždit větší množství studentů najednou, proto se počítá s návrhem posluchárny pro větší počet studentů. Cílem je vytvořit funkční a samostatného provozu schopnou část akademie. Stavba by měla splňovat všechny dotčené normy a právní předpisy.

Rekonstrukce a přestavba školy v Havířově