Citační ohlas

60
Citace
Google Scholar
19
Citace
SCOPUS
14
Citace
Web of Science

[1] Citace: HRUBÁ, Barbora, Marcela ČERNÍKOVÁ, Darja KUBEČKOVÁ a Vladan PANOVEC. The modular Construction-Energy balance and airtightness. In: 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2015. Volume 2. Albena; Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2015, s. 343-350. ISBN 978-619710543-8. ISSN 13142704.

Citováno: KRAUS, Michal, Markéta ČERNÁ, Barbora HRUBÁ, Barbora SOUČKOVÁ a Darja KUBEČKOVÁ. Influence of Building Materials on Building Airtightness. Applied Mechanics and Materials. 2013, č. 372, s. 195-198. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.372.195.

Aktualizováno 23. 04. 2021