Vedení BP a DP

Ke dni 1. 9. 2021 vedoucím celkem 90 úspěšně obhájených bakalářských a diplomových prací

55
Vedení bakalářské práce
35
Vedení diplomové práce

[90] JANDÍK, Zdeněk. Rezidenční soběstačné sídlo ekologické firmy [online]. 2021 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/be6d6/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[89] TÓTH, Johan. Vesnické stavení [online]. 2021 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/qu13p/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[88] VOJTOVÁ, Eva. Novostavba objektu s využitím environmentálně úsporných materiálů [online]. 2021 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/ytltm/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[87] KUČEROVÁ, Linda. Salon krásy [online]. 2021 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/k33td/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[86] MRÁZKOVÁ, Tereza. Rodinný třígenerační dům v pasivním standardu [online]. 2021 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/jgce9/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[85] KŘENEK, Tomáš. Motel [online]. 2021 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/jme62/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[84] HOŠEK, Petr. Novostavba objektu s nízkou spotřebou energie [online]. 2021 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/popbo/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[83] VYKYDAL, Filip. Novostavba hasičské zbrojnice ve stupni pro provádění stavby [online]. 2021 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/omvjd/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[82] ŘÍHA, Ondřej. Stavebně technický průzkum stavby lidové architektury [online]. 2021 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/aqid7/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[81] TOMÁŠOVÁ, Lucie. Vliv materiálu, textury a tvaru objektu na kvalitu bodového mračna vytvořeného pomocí optických měřících metod [online]. 2021 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/mwbvs/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS. Konzultant práce Martin DĚDIČ.

[80] PALKOVÁ, Nikola. Novostavba bytového domu v rozsahu projektu pro provedení stavby [online]. 2021 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/jxvhr/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[79] KÁLESOVÁ, Lucie. Penzion [online]. 2021 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/amisk/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[78] VEJVODA, Michal. Novostavba mateřské školy s nízkou spotřebou energie [online]. 2021 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/wzwu8/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[77] SLAVÍK, Filip. Novostavba základní umělecké školy s nízkou spotřebou energie [online]. 2021 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/lxypn/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[76] KLEČACKÝ, Václav. Novostavba objektu pro chov produkčního skotu [online]. 2021 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/jdp36/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[75] HADRAVA, Josef. Hospodářská usedlost [online]. 2020 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/e8l6p/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[74] VESELÝ, Jan. Kulturní dům [online]. 2020 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/tffww/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[73] POJER, Karel. Návrh rehabilitačního centra s urbanistickou studií blízkého okolí [online]. 2020 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/b783h/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[72] NOVÁK, Tomáš. Návrh budovy s nízkou spotřebou energie s integrovanými prvky zeleně [online]. 2020 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/v2zcv/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[71] HADRBOLCOVÁ, Kamila. Kvalita vnitřního prostředí budovy [online]. 2020 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/icwbu/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[70] BARCHANSKI, Dominik. Návrh budovy s nízkou spotřebou energie s integrovanými prvky zeleně [online]. 2020 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/r1ocy/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[69] MENDA, Jiří. Novostavba dentální kliniky ve stupni pro provádění stavby [online]. 2020 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/fue6e/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[68] ŘÍHA, Ondřej. Rodinný dům s provozovnou [online]. 2019 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/k9a0e/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[67] PALKOVÁ, Nikola. Rodinný dům s provozovnou [online]. 2019 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/aelcm/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[66] DVOŘÁK, Marek. Rekonstrukce objektu na objekt s nízkou spotřebou energie [online]. 2019 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/ya442/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[65] BOŽIK, Tomáš. Rodinný dům v pasivním standardu [online]. 2019 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/boy8g/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[64] KOHOUT, Jakub. Rodinný dům s provozovnou [online]. 2019 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/mmo6f/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[63] PRESLOVÁ, Sylvie. Budova pro služby [online]. 2019 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/oyujy/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[62] PROTIVA, Tomáš. Návrh budovy s nízkou spotřebou energie s integrovanými prvky zeleně [online]. 2019 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/dfweo/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[61] KORESZKA, Tomáš. Návrh rehabilitačního centra s urbanistickou studií blízkého okolí [online]. 2019 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/o4iz8/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[60] ŽÁNOVÁ, Markéta. Návrh Školícího centra PhotoLife s integrovanými prvky zeleně [online]. 2019 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/tecr0/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[59] BABKA, Ondřej. Novostavba sportovního areálu ve stupni pro provádění stavby [online]. 2019 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/dsr2z/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[58] SEIFER, Pavel. Novostavba objektu s nízkou spotřebou energie [online]. 2019 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/mexvz/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[57] POKORNÁ, Denisa. Novostavba objektu s nízkou spotřebou energie [online]. 2019 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/lcbmz/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[56] KUBEŠ, Vojtěch. Přístavba objektu v areálu fotbalového klubu TJ Malše Roudné [online]. 2019 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/yf5r5/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[55] CHOURA, Lukáš. Novostavba objektu s využitím environmentálně úsporných materiálů [online]. 2019 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/khz8e/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[54] JAČKOVÁ, Michaela. Návrh budovy s nízkou spotřebou energie s integrovanými prvky zeleně [online]. 2019 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/bn1kd/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[53] DVOŘÁK, Martin. Návrh penzionu s wellness včetně optimalizace návrhu zdroje vytápění [online]. 2019 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/axcwz/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[52] RYCHTR, Marek. Návrh přístavby tělocvičny základní školy s prvky zeleně [online]. 2019 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/qk8ph/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[51] PLOUB, Radim. Novostavba objektu s nízkou spotřebou energie [online]. 2018 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/p9wn1/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[50] MICHÁLEK, Ondřej. Novostavba objektu s nízkou spotřebou energie [online]. 2018 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/gq6rc/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[49] BARCHANSKI, Dominik. Novostavba objektu s nízkou spotřebou energie [online]. 2018 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/i1hj9/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[48] FRČEK, Milan. Energeticky úsporný dům [online]. 2018 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/b1bm5/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[47] ŽIŽKA, Michal. Komplex bytových domů s podzemním parkovištěm [online]. 2018 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/z98eg/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[46] ŠLENCOVÁ, Nikola. Návrh rekreačního a školícího areálu s relaxačním krytým bazénem [online]. 2018 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/wn4uz/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[45] HOŘEJŠÍ, Tomáš. Návrh rekonstrukce objektu občanské vybavenosti [online]. 2018 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/t3hn2/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[44] SOUKUP, Tomáš. Energeticky soběstačný rodinný dům (Ostrovní dům) [online]. 2018 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/w9mbd/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[43] FOŠUM, Jan. Návrh rekreačního a školícího areálu [online]. 2018 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/pyes6/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[42] RAČÁK, Milan. Vyhodnocení variantního řešení střešních plášťů budovy s nízkou spotřebou energie [online]. 2018 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/qraeu/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[41] CZABAN, Tomáš. Návrh rekreačního a školícího areálu s wellness zónou [online]. 2018 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/vnn6r/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[40] BARTOŠ, Tomáš. Návrh budovy s nízkou spotřebou energie s integrovanými prvky zeleně [online]. 2018 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/mxqns/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[39] PEČENKA, Lukáš. Návrh budovy s nízkou spotřebou energie s integrovanými prvky zeleně [online]. 2018 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/ezgyo/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[38] ZELENKOVÁ, Adéla. Energetické a environmentální hodnocení objektu [online]. 2018 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/zz77r/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[37] BOĎA, Jan. Novostavba objektu s nízkou spotřebou energie [online]. 2018 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/lrfmn/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[36] KLECAN, Martin. Novostavba objektu s nízkou spotřebou energie [online]. 2018 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/bymlr/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[35] JECH, Lukáš. Novostavba objektu s nízkou spotřebou energie [online]. 2018 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/t42g0/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[34] KORESZKA, Tomáš. Rekonstrukce objektu na objekt s nízkou spotřebou energie [online]. 2017 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/ijnf8/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[33] ŽÁNOVÁ, Markéta. Novostavba objektu s nízkou spotřebou energie [online]. 2017 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/wkccu/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[32] ANÝŽOVÁ, Lenka. Novostavba pasivního domu v CHKO České středohoří [online]. 2017 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/fy2e6/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[31] JANÁK, David. Novostavba objektu s nízkou spotřebou energie [online]. 2017 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/hycok/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[30] ORAVCOVÁ, Lucie. Zemědělské stavby (kravín) s ohledem na umístění stavby, ekologii stavby a životní prostředí (řešení dispozice, stavebních materiálů a provozu stavby) [online]. 2017 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/o6dgy/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[29] HOANG, Lukáš Linh. Novostavba objektu s nízkou spotřebou energie [online]. 2017 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/jepig/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[28] NOVÁK, Martin. Novostavba objektu s nízkou spotřebou energie [online]. 2017 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/au1sk/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[27] PROTIVA, Tomáš. Novostavba objektu s nízkou spotřebou energie [online]. 2017 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/lmv7p/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[26] TERMER, Martin. Rekonstrukce objektu na objekt s nízkou spotřebou energie [online]. 2017 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/sgfd7/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[25] SPĚVÁKOVÁ, Šárka. Novostavba objektu pro zemědělství s bytovou jednotkou majitele. [online]. 2017 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/hhbo9/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[24] RYCHTR, Marek. Rekonstrukce objektu na objekt s nízkou spotřebou energie [online]. 2017 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/i082m/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[23] KOREŠOVÁ, Eliška. Energetické a environmentální hodnocení objektu [online]. 2017 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/c77vn/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[22] BABKA, Ondřej. Rekonstrukce objektu na objekt s nízkou spotřebou energie [online]. 2017 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/hcgpr/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[21] KOVAŘÍKOVÁ, Miroslava. Rekonstrukce objektu na objekt s nízkou spotřebou energie [online]. 2017 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/oio8a/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[20] SIROVÁ, Šárka. Environmentální a energetické hodnocení bytového domu s nízkou spotřebou energie [online]. 2017 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/ck0g7/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[19] ZUGÁREK, Jan. Návrh budovy s nízkou spotřebou energie částečně zapuštěnou ve svahu [online]. 2017 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/e5a5r/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[18] ZLOCH, Stanislav. Vyhodnocení variantního provedení konstrukce obvodového pláště [online]. 2017 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/ygoi3/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[17] BRČÁK, Tomáš. Vyhodnocení variantního provedení stropních a střešních konstrukcí budovy s nízkou spotřebou energie[online]. 2017 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/oxamg/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[16] KRATOCHVÍL, Jan. Novostavba objektu s nízkou spotřebou energie [online]. 2017 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/d7btl/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[15] MIKULENKOVÁ, Jana. Nízkoenergetické stavby [online]. 2017 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/ws7dm/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[14] MAČUDA, Michal. Návrh budovy s nízkou spotřebou energie s integrovanými prvky zeleně [online]. 2017 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/neb1v/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[13] BULÍČEK, Martin. Projekt pasivního domu včetně materiálové analýzy [online]. 2017 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/wqynm/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[12] MIHALIK, Zdeněk. Novostavba objektu s nízkou spotřebou energie [online]. 2017 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/d24ki/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[11] VEPŘEK, Martin. Novostavba objektu s nízkou spotřebou energie [online]. 2017 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/brl4g/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[10] BALOUN, Ondřej. Rekonstrukce objektu na objekt s nízkou spotřebou energie [online]. 2017 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/lzmwy/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[9] BLAŽKOVÁ, Petra. Vyhodnocení variantního řešení základů a spodní stavby budovy s nízkou spotřebou energie [online]. 2017 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/k8hg0/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[8] ČMELÍK, Petr. Projekt ostrovního domu v podmínkách Šumavy [online]. 2017 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/c6ykq/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[7] HANZLÍK, Jiří. Vyhodnocení variantního řešení střešních plášťů budovy s nízkou spotřebou energie [online]. 2017 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/m7z74/. Diplomová práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[6] ZAMRZLA, Jan. Novostavba objektu s nízkou spotřebou energie [online]. 2016 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/mv7sj/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[5] KEJVAL, Tomáš. Novostavba objektu s nízkou spotřebou energie [online]. 2016 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/nbm86/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[4] NOVOTNÝ, František. Novostavba objektu s nízkou spotřebou energie [online]. 2016 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/nwl2r/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[3] SOUKUP, Tomáš. Novostavba objektu s nízkou spotřebou energie [online]. 2016 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/bxolr/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[2] JANEČEK, Pavel. Rekonstrukce bytového domu [online]. 2016 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/m7mjx/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.

[1] CZABAN, Tomáš. Novostavba objektu s nízkou spotřebou energie [online]. 2016 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/th/slsy5/. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Michal KRAUS.