Curriculum vitae | Profesní životopis

Ing. KRAUS MICHAL, Ph.D. 

narozen 14. listopadu 1985 na Vsetíně

Katedra stavebnictví | Ústav technicko-technologický
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice

mob.: (+420) 602 357 515 | e-mail: krausm@mail.vstecb.cz & info@krausmichal.cz | www.krausmichal.cz

ORCID 0000-0001-5734-1488 | Scopus 7202455617 | ResearcherID A-5808-2015 | Sciprofile 325717

IČ 03760944

Pracovní zkušenosti a praxe

04/2020 – dosud | Katedra Stavebnictví, VŠTE V Českých Budějovicích | Vedoucí katedry stavebnictví

02/2020 – 03/2020 | Katedra Stavebnictví, VŠTE V Českých Budějovicích | Zástupce vedoucího katedry stavebnictví

09/2018 – dosud | Katedra Ekonomie A Managementu, AMBIS. Vysoká Škola | Akademický pracovník – externí spolupráce, výuka

09/2015 – dosud | Katedra Stavebnictví, VŠTE V Českých Budějovicích | Odborný asistent, výuka, tvůrčí činnost a VaV

2015 – dosud | Freelance Construction Consultant | Stavební konzultant a technik na volné noze

2015 – dosud | External Business Development Manager | Poradenství, správa, SEO, PR sítě internetových obchodů

2013 – 2014 | Výzkumné energetické centrum, VŠB – TUO |Externí spolupráce, zaměření a pasportizace budov

2011 – 2015 | Fakulta stavební, VŠB – TUO | Pedagogická praxe, vedení cvičení, věda a výzkum

2011 – 2013 | Lyon s.r.o.| Externí stavební konzultant

2010 | Norman Rouke Pryme s.r.o. | Asistent TDI, pomocná administrativní činnost

2009 – 2010 | Akastav, s.r.o. Odborná řízená praxe

Aktivity a další

– Registrovaný oponent Technologické agentury ČR

– Člen organizačního výboru 9. mezinárodní vědecké konference Defekty budov 2017 (březen 2017 – dosud)

– Certifikát o absolvování programu Digitální garáž | Google (leden 2017)

– Člen organizačního výboru 8. mezinárodní vědecké konference Defekty budov 2016

– Vyzvaný editor sborníku mezinárodní konference: 6th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction, 2014, Faculty of Civil Engineering, VŠB – Technical University of Ostrava.

– Vyzvaný recenzent konferenčních příspěvků: International Conference Buildings and Environment 2015 (enviBUILD 2015), 15th – 16th October 2015. Faculty of Civil Engineering, STU in Bratislava.

– Vyzvaný recenzent konferenčních příspěvků: The 4th International Conference on Civil Engineering and Urban Planning (CEUP2015), 20th – 23th October 2015, Beijing, China.

– Vyzvaný recenzent konferenčních příspěvků: The 5th International Conference on Civil Engineering and Urban Planning (CEUP2016), 22th – 25th August 2016, Zhangjiajie, Hunan China.

Studium

leden 2012 – květen 2012 | University of Portsmouth, Faculty of Technology Výměnný pobyt Erasmus

2011 – 2015 | VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební Doktorské studium (Ph.D.), obor Teorie konstrukcí

2011 | Ocenění DP – Čestné uznání ČKAIT

květen 2009 – leden 2011 | VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební Magisterské studium (Ing.), obor Provádění staveb

září 2005 – květen 2009 | VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební Bakalářské studium (Bc.), obor Architektura a stavitelství

září 1997 – červen 2005 | Osmileté všeobecné Gymnázium Frenštát pod Radhoštěm

Aktivity a další

– Registrovaný oponent Technologické agentury ČR

– Člen organizačního výboru 9. mezinárodní vědecké konference Defekty budov 2017 (březen 2017 – dosud)

– Certifikát o absolvování programu Digitální garáž | Google (leden 2017)

– Člen organizačního výboru 8. mezinárodní vědecké konference Defekty budov 2016

– Vyzvaný editor sborníku mezinárodní konference: 6th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction, 2014, Faculty of Civil Engineering, VŠB – Technical University of Ostrava.

– Vyzvaný recenzent konferenčních příspěvků: International Conference Buildings and Environment 2015 (enviBUILD 2015), 15th – 16th October 2015. Faculty of Civil Engineering, STU in Bratislava.

– Vyzvaný recenzent konferenčních příspěvků: The 4th International Conference on Civil Engineering and Urban Planning (CEUP2015), 20th – 23th October 2015, Beijing, China.

– Vyzvaný recenzent konferenčních příspěvků: The 5th International Conference on Civil Engineering and Urban Planning (CEUP2016), 22th – 25th August 2016, Zhangjiajie, Hunan China.

Studium

leden 2012 – květen 2012 | University of Portsmouth, Faculty of Technology Výměnný pobyt Erasmus

2011 – 2015 | VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební Doktorské studium (Ph.D.), obor Teorie konstrukcí

2011 | Ocenění DP – Čestné uznání ČKAIT

květen 2009 – leden 2011 | VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební Magisterské studium (Ing.), obor Provádění staveb

září 2005 – květen 2009 | VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební Bakalářské studium (Bc.), obor Architektura a stavitelství

září 1997 – červen 2005 | Osmileté všeobecné Gymnázium Frenštát pod Radhoštěm

Vzdělání, studium a kvalifikace

leden 2012 – květen 2012 |  University of Portsmouth, Faculty of Technology Výměnný pobyt Erasmus

2011 – 2015 | VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební Doktorské studium (Ph.D.), obor Teorie konstrukcí

2011 | Ocenění DP – Čestné uznání ČKAIT

květen 2009 – leden 2011 | VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební Magisterské studium (Ing.), obor Provádění staveb

září 2005 – květen 2009 | VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební Bakalářské studium (Bc.), obor Architektura a stavitelství

září 1997 – červen 2005 | Osmileté všeobecné Gymnázium Frenštát pod Radhoštěm

Zájmy

– Architektura & stavitelství
– Cestování
– SEO & Ecommerce
– Copywriting